Verksamhetsområde

I kartan nedan kan du se om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det finns tre olika verksamhetsområden
  • dricksvatten
  • spillvatten (avloppsvatten)
  • dagvatten (regnvatten)


Intresseanmälan

Om du som fastighetsägare vill ingå i ett verksamhetsområde ska du lämna en intresseanmälan till Gästrike Vatten.
Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområden. VA-huvudmannen (Gästrike Vatten) är skyldig att ordna de vattentjänster som anges för området. Du som är fastighetsägare i området är skyldig att ansluta dig och betala VA-taxa. Inom verksamhetsområdet gäller vattentjänstlagen.


Kommunalt vatten ändå?

Det finns möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet. Skicka in en intresseanmälan till Gästrike Vatten så gör vi en utredning om förutsättningarna och beräknar kostnaden. Här fyller du i en intresseanmälan.

 
Sidan skapad 2015-03-23 20:08:30
Senast ändrad 2017-12-07 11:20:15