Hjälp oss rena vattnet

Vakta ditt vatten
Tipsa oss om du ser eller märker något som verkar onormalt i din vattenmiljö. Din information ger oss bättre kunskap om hela vår vattenmiljö, från minsta dike, bäck och vattendrag till större sjö och hav. 

I dina vardagliga aktiviteter kan du upptäcka avvikelser i din närmiljö, tillexempel: 
 • Blöta markområden med onormala vattensamlingar
 • Skrotbilar i naturen
 • Soptippar
 • Bräddning  av avloppsvatten
 • Uppställda oljefat
 • Oljerester i vattendrag
 • Varningslampor som lyser på avloppspumpstationer (som ej övervakas online)
 • Lukt
 • Toalettpappersrester, tops, tamponger
   
Kontakta Gästrike Vatten
Telefon 020-37 93 00 eller e-post info@gastrikevatten.se

För oss som jobbar med vatten, Gästrike Vatten och övriga myndigheter, är det helt ovärderligt att få in tips och synpunkter från allmänheten. Ju fortare vi får reda på något som verkar onormalt desto snabbare kan vi agera och planera åtgärder.
Sidan skapad 2015-03-20 16:49:54
Senast ändrad 2019-02-08 12:21:57