Meny

Vattenrapporten 2019 

Aktuellt läge 2019-10-03

44 miljoner liter dricksvatten - besparing och åtgärder har gett resultat

Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun och Gävle-Valbo området har gett resultat. Därför lättar vi nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun och går över i gult läge. I Gävle-Valbo med ytterområden går vi över i grönt läge. Vi har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun och med 12 miljoner liter vatten i Valbo, Gävle kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det är totalt 146 000 badkar! Att vi även har full drift på anläggningen som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån har hjälpt till att förbättra läget.

Allt vatten som vi har sparat har gett grundvattenmagasinen välbehövlig tid att återhämta sig. Det gör att vi kan häva bevattningsförbudet i Östhammars kommun från och med den 3 oktober. Vi måste ändå fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi använder nästan maximalt med vatten från vattenmagasinen. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.
 
Grundvattennivån i Gävle-Valbo med ytterområden är nu normala för årstiden och det innebär att invånarna där kan använda vattnet som vanligt igen. De normala grundvattennivåerna beror mycket på att vi har full drift på den membranfilteranläggning i Gävle som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån.
 
Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om. Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!

Lägesbild för Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
 Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU »

Nulägesbild, SMHI »

Tjänsten "Risk för vattenbrist", SMHI »
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Vattenläget, 2019-10-03
Gävle
Grönt läge
Grundvattennivåerna är nu normala för årstiden. Åtgärder tillsammans med sparsamhet har gett resultat.  Invånarna kan använda vattnet som vanligt igen, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Hofors
Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Ockelbo
Gult läge
Grundvattennivåerna är mycket låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Älvkarleby
Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Östhammar
Gult läge
Allt vatten som vi har sparat har gett grundvattenmagasinen välbehövlig tid att återhämta sig. Det gör att vi kan häva bevattningsförbudet i Östhammars kommun från och med den 2 oktober. Vi måste ändå fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi använder nästan maximalt med vatten från vattenmagasinen. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd. 

Läs tidigare lägesrapporter för 2019 här »

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2019-10-03 06:49:37