Vattenrapporten 2019 

Aktuellt läge 2019-09-05

Forsätt att spara vatten

Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner -  tillsammans gör vi skillnad!

Från den 6 maj gäller bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. Situationen är ansträngd och alla behöver hjälpas åt att spara på vatten. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om restriktioner här »​

Lägesbild för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Gävle och Ockelbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad och vi försöker undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa kommuner. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
 
Uppmaningen att spara vatten gäller dig i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo.  
I Hofors och Älvkarleby kommuner, Hedesunda, Norrsundet, Axmar, Jädraås och Åmot är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart. Se kartan nedan.
 
Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU »

Nulägesbild, SMHI »

Tjänsten "Risk för vattenbrist", SMHI »
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Vattenläget, 2019-09-05
Gävle
Gult läge
Grundvattennivåerna är fortsatt låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Hofors
Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Ockelbo
Gult läge
Grundvattennivåerna är mycket låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Älvkarleby
Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Östhammar
Rött läge
Restriktioner för vattenanvändningen gäller i hela Östhammars kommun från den 6 maj, och tills vidare. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun är fortfarande låga och situationen är ansträngd. Nederbörden som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, därför inför vi nu bevattningsförbud

Läs tidigare lägesrapporter för 2019 här »

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2019-09-05 13:05:39