Meny

Vattenrapporten 2020 

Aktuellt läge 2020-04-07

Stabilt inför sommaren

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

I Östhammars kommun är vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi måste fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.
 
Grundvattennivån i Gävle-Valbo med ytterområden är nu normala för årstiden och vattenläget är stabilt. 

Se våra filmer här om hur vattenmagasin fungerar »
 
Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om. Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU »

Nulägesbild, SMHI »

Tjänsten "Risk för vattenbrist", SMHI »
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Vattenläget, 2020-04-07
Gävle
Grönt läge
Grundvattennivåerna är normala för årstiden. Åtgärder tillsammans med sparsamhet under sommaren och hösten 2019 har gett resultat. Invånarna kan använda vattnet som vanligt, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Hofors
Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Ockelbo
Gult läge
Grundvattennivåerna är låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Älvkarleby
Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Östhammar
Gult läge
Allt vatten som vi har sparat har gett grundvattenmagasinen välbehövlig tid att återhämta sig. Vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi måste fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

Läs tidigare lägesrapporter för 2019 här »

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2020-04-07 12:34:28