Meny

Vattenkvalitet

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ställer höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Gästrike Vatten regelbundna vattenprover från vattenverken, ledningsnätet och hos våra användare. Vi kontrollerar även att råvattnet är bra, dvs det vatten som efter beredning blir ditt dricksvatten. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning.Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.
► Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
► Kokning av dricksvatten


Miljökontoren i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i respektive kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverkets bestämmelser följs.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten.Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH.1 °dH motsvarar 7,1 mg/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer för vilken hårdhet dricksvatten ska ha i ledningsnätet. Råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvattnet vi levererar.
Mycket mjukt 0-2°dH
Mjukt 2-5°dH
Medelhårt 5-10°dH
Hårt 10-20°dH
Mycket hårt  >20°dH

Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.
 

Kvaliteten på ditt vatten

Gävle Vatten

Gävle Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen iAxmar, Furuvik, Gävle, Hedesunda och Hamrånge.
 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen. 
 • Gävle, Valbo och Hille:Grundvatten som bildas i Valboåsen, en rullstensås som sträcker sig utmed Gavleån väster om stan. Flödet i åsen, tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån, täcker hela vattenförsörjningen för områdena Gävle, Valbo och Hille.
 • Hedesunda och Hamrånge, Norrsundet, Bergby:Grundvatten från Totra huvudvattentäkt. För att täcka behovet i Hamrånge behövs även inducerad infiltration från Hamrångefjärden.
Vattenverk
pH
Hårdhet i °dH
Vattenkvalitet
Gävle 8,0 9,0 Vattenkvalitet Gävle
Valbo 8,0 8,6 Vattenkvalitet Valbo, Hagaström, Forsbacka
Hedesunda 8,2 7,2 Vattenkvalitet Hedesunda
Kronsågen 7,6 13,0 Vattenkvalitet Älvkarleby
Totra 8,1 2,2 Vattenkvalitet Hamrånge, Norrsundet, Bergby 
Axmar 8,0 1,3 Vattenkvalitet Axmar

Hofors Vatten

Hofors Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors, Torsåker och Bodås.
 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten
Vattenverk
pH
Hårdhet i °dH
Vattenkvalitet
Bodås 8,2 6,9 Vattenkvalitet Bodås
Hofors 8,0 2,6 Vattenkvalitet Hofors och Torsåker

Ockelbo Vatten

Ockelbo Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo.
 • Ockelbo och Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar
Vattenverk
pH
Hårdhet i °dH
Vattenkvalitet
Jädraås 8,5 2,7 Vattenkvalitet Jädraås
Lingbo 8,2 5,0 Vattenkvalitet Lingbo
Ockelbo 7,6 6,4 Vattenkvalitet Ockelbo
Åmot 8,4 4,2 Vattenkvalitet Åmot

Älvkarleby Vatten

Älvkarleby Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Furuvik.
 • Älvkarleby och Furuvik: Grundvatten från Uppsalaåsen.
Vattenverk
pH
Hårdhet i °dH
Vattenkvalitet
Kronsågen 7,6 13,0 Vattenkvalitet Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär, Långsand

Östhammar Vatten

Östhammar Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammar kommun. De kommunala VA- anläggningarna försörjer cirka 14 800 personer. Totalt produceras ca 1 300 000 m3 dricksvatten per år från 6 behandlingsvattenverk och 4 råvattenverk.
För alla vattenverk använder vi grundvatten som råvatten.
 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Norråsen: Grundvatten
 • Vicklinge: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Östhammar: Grundvatten
Vattenverk
pH
Hårdhet i °dH
Vattenkvalitet
Fluoridhalter (min-max mg/l)
Alunda (behandlingsvattenverk) 7,5 12,0 Vattenkvalitet Alunda 0,41 - 0,48
Film (råvattenverk) 7,4 14,5 Vattenkvalitet Film 0,18 - 0,29
Gimo (behandlingsvattenverk) 7,7 13,0 Vattenkvalitet Gimo 0,13 - 0,24
Hargshamn (behandlingsvattenverk) 7,7 9,0 Vattenkvalitet Hargshamn 0,3 - 0,3
Hökhuvud (råvattenverk) 7,5 14,0 Vattenkvalitet Hökhuvud 0,2 - 0,28
Norråsen (behandlingsvattenverk) 7,4 16,0 Vattenkvalitet Norråsen 0,18 - 0,29
Vicklinge (råvattenverk) 7,4 18,0 Vattenkvalitet Vicklinge 0,39 - 0,67
Öregrund (behandlingsvattenverk) 7,5 9,0 Vattenkvalitet Öregrund 0,52 - 0,59
Österbybruk (behandlingsvattenverk) 8 11,0 Vattenkvalitet Österbybruk 0,18 - 0,22
Östhammar (behandlingsvattenverk) 8 10,0 Vattenkvalitet Östhammar 0,35 - 0,52
Sidan skapad 2015-03-19 13:37:49
Senast ändrad 2019-05-02 16:12:26