Gästrike Vatten

Vattenvaktare

Hjälp oss att rena ditt vattnet.

Tipsa oss om du ser eller märker något som verkar onormalt i din vattenmiljö. Din information ger oss bättre kunskap om hela vår vattenmiljö, från minsta dike, bäck och vattendrag till större sjö och hav.

Brygga med badstege.

I dina vardagliga aktiviteter kan du upptäcka avvikelser i din närmiljö, tillexempel:

  • Blöta markområden med onormala vattensamlingar
  • Skrotbilar i naturen
  • Soptippar
  • Bräddning av avloppsvatten
  • Uppställda oljefat
  • Oljerester i vattendrag
  • Varningslampor som lyser på avloppspumpstationer (som ej övervakas online)
  • Lukt
  • Toalettpappersrester, tops, tamponger

För oss som jobbar med vatten, Gästrike Vatten och övriga myndigheter, är det helt ovärderligt att få in tips och synpunkter från allmänheten. Ju fortare vi får reda på något som verkar onormalt desto snabbare kan vi agera och planera åtgärder.

Till toppen