Gästrike Vatten

Byte till digital vattenmätare

Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär.

digital vattenmätare

Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Älvkarleby kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Först ut är Älvkarleby kommun med start i september och vi räknar med att vara klara 2020.

En digital vattenmätare har många fördelar

  • Mätaren läses av automatiskt några gånger per år. Det innebär att fastighetsägaren inte behöver läsa av mätaren själva och rapportera in till oss.
  • Alla betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär.
  • Den kan avslöja läckage i ett tidigt skede.
  • Minskar även administrationshanteringen

I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart femte till tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare. Mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och den kommer att bytas ut var tionde år. Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att köra förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.

Bytet till digitala vattenmätare ligger i vår fem-årsplan för Älvkarleby Vatten och påverkar inte brukningsavgiften.

Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammars kommuner får digitala vattenmätare successivt när rutinbyten sker, vilket är vart femte till tionde år.

Ansvar och mätarplats

Gästrike Vatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet. Vi ansvarar även för flytt, byte och service av vattenmätare hos dig som kund. Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar.

Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

För att vi ska kunna byta mätaren måste din mätplats vara i fullgott skick (VAV P100 2009)

Följande ska du som fastighetsägare kontrollera innan bytet av vattenmätare:

  • att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet
  • att vattenmätaren helst ska vara fast monterad, gärna i en konsol som håller fast ventiler och rör. Om du inte har en fast förankring kan du anlita en VVS-installatör som kan installera en.
  • att rör eller kopplingar inte är angripna av rost.
  • att vattenmätare och ventiler är lätta att komma åt med verktyg. Det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Ingen kostnad för vattenavstängningen

Behöver du få vattnet avstängt för att du ska byta ventiler eller bygga om mätarplatsen i Älvkarleby kommun med anledning av bytet till digital vattenmätare så kostar det dig ingenting. Vanligtvis kostar det 2 500 kronor, vilket regleras av VA-taxan. När du bokar din avstängning så tala om för Gästrike Vattens kundservice att det är orsaken så kostar det inte dig något.

modell LK580

Varning för ventilmodell

Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS-installatör, byta ut dessa omgående. För säkerhets skull bör du inte röra ventilerna då den här modellen inte är tillförlitlig. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor eller personskada. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. Har du inte bytt ut ventilen så kan vi inte utföra bytet av vattenmätare.