Gästrike Vatten

Byte till digital vattenmätare

Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär.

Vattenmätare med blå, rund display som sänder ut signaler.

Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Älvkarleby kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna.

En digital vattenmätare har många fördelar

  • Mätaren läses av automatiskt några gånger per år. Det innebär att fastighetsägaren inte behöver läsa av mätaren själva och rapportera in till oss.
  • Alla betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär.
  • Den kan avslöja läckage i ett tidigt skede.
  • Minskar även administrationshanteringen

I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart femte till tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare. Mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och den kommer att bytas ut var tionde år. Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att köra förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.

Bytet till digitala vattenmätare ligger i vår fem-årsplan för Älvkarleby Vatten och påverkar inte brukningsavgiften.

Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammars kommuner får digitala vattenmätare successivt när rutinbyten sker, vilket är vart femte till tionde år.

Ansvar och mätarplats

Gästrike Vatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet. Vi ansvarar även för flytt, byte och service av vattenmätare hos dig som kund. Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar.

Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

För att vi ska kunna byta mätaren måste din mätplats vara i fullgott skick (VAV P100 2009)

Följande ska du som fastighetsägare kontrollera innan bytet av vattenmätare:

  • att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet
  • att vattenmätaren helst ska vara fast monterad, gärna i en konsol som håller fast ventiler och rör. Om du inte har en fast förankring kan du anlita en VVS-installatör som kan installera en.
  • att rör eller kopplingar inte är angripna av rost.
  • att vattenmätare och ventiler är lätta att komma åt med verktyg. Det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.
Ventilmodell LK580.

Varning för ventilmodell

Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS-installatör, byta ut dessa omgående. För säkerhets skull bör du inte röra ventilerna då den här modellen inte är tillförlitlig. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor eller personskada. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. Har du inte bytt ut ventilen så kan vi inte utföra bytet av vattenmätare.

Vad bör jag som fastighetsägare göra innan bytet?

– Du bör se till:att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet
att vattenmätaren helst ska vara fast monterad, gärna i en konsol som håller fast ventiler och rör. Om du inte har en fast förankring kan du anlita en VVS-installatör som kan installera en.
att rör eller kopplingar inte är angripna av rost.
att vattenmätare och ventiler är lätta att komma åt med verktyg. Det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Vad händer om min mätarplats inte är godkänd?

– Då kan vi inte byta ut din mätare. Du som fastighetsägare får då instruktioner om vad du behöver göra för att vi ska kunna byta. Du får en ny tid för bytet av vattenmätare.

Måsta jag ha en konsol?

– Nej, det viktigaste är att platsen där vattenmätaren ska sitta är stabilt monterad. Dock rekommenderar vi att du monterar en konsol.

Varför bör jag ha en konsol?

– Konsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage under bytet och gör att rören inte påverkas under bytet. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd med skjutbar kopplingshylsa. I en vanlig villa ska konsolen passa mätarstorlek Qn 2,5 och ha 190–220 mm bygglängd.

Måste jag betala för att ni ska stänga av vattnet när jag ska byta ventiler/bygga om mätarplatsen?

– Nej, inte om du vill ha vattnet avstängt för att du ska byta ventiler eller bygga om mätarplatsen i Älvkarleby kommun. När du bokar din avstängning så tala om för kundservice att det är orsaken så kostar det inte dig något.

Hur kontrollerar jag mina ventiler?

– Stäng av ventilen innan mätaren och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner ur kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt behöver de bytas ut.

När byter ni ut vattenmätaren?

– Du kommer att få en tid ungefär en vecka innan vi kommer hem till dig. Besöket tar upp till en timme och utförs av vår underentreprenör Hydrostandard AB.
Om du behöver ändra tiden kontaktar du den montör som anges på tidsbokningen så snart som möjligt för att boka in en ny tid.

Vem kommer och byter min mätare?

– Hydrostandard genomför besiktning av mätarplats och installation av fjärravlästa vattenmätare på uppdrag av Gästrike Vatten. De kommer att åka i sina bilar, bära kläder med deras logotyp och kunna legitimera sig.

Måste jag vara hemma när mätaren ska bytas?

– Ja, vid besöket är det viktigt att det finns en vuxen hemma som kan visa var vattenmätaren finns.

Min fastighet är en sommarstuga och jag kan inte vara där när byte sker, hur gör jag då?

– Kontakta Gästrike Vatten eller den montör som anges på tidsbokningen så ser vi till att du får en tid som passar.

Gäller bytet även för mig som har mätarbrunn?

– Ja, även om du har en mätarbrunn ska du byta vattenmätare.

Avger mätaren farlig strålning?

– Den fjärravlästa mätaren är CE-märkt och överensstämmer med alla europeiska och nationella krav för elektromagnetisk strålning. Dessutom visar oberoende studier att strålningen från den fjärravlästa mätaren ligger under gällande gränsvärden som definierats av den oberoende organisationen ICNIRP, Internation Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

När mätaren skickar data är sändningseffekten max 25 mW. I jämförelse har en mobiltelefon en sändningseffekt på upp till 2 000 mW.

Hur läses den digitala vattenmätaren av?

– Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att köra förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.

Vad händer om jag inte har ersatt ventil LK580 eller LK581 till bytet av mätare?

– Har du inte bytt ut ventilen så kan vi inte utföra bytet av vattenmätare. Kontakta omgående en VVS-installatör som kan hjälpa dig med bytet.
För säkerhets skull bör du inte röra ventilerna då den här modellen inte är tillförlitlig. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor eller personskada. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå.

Varför byter Gästrike Vatten till digitala mätare?

– Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Älvkarleby kommun är ett led i att effektivisera och minska kostnaderna för vårt arbete. För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år. Det innebär att du betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär. Den kan också avslöja läckage i ett tidigt skede. Dessutom minskar även administrationshanteringen för Gästrike Vatten.

Vad betyder de olika koderna på den nya mätaren?

– Dessa koder indikerar en extra ordinär vattenförbrukning. Vid leverans är mätaren förinställd med larmkoder så mätaren känner av om något inte stämmer med dessa inställningar. Varje mätare är inställd för var den ska sitta. Ett flerbostadshus har helt andra inställningar än en villa.

Leak: Vattnet har ej varit stilla en timme under det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage till exempel rinnande toalett. Denna kod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat koden ej längre existerar. I detta fall när vattnet stått stilla en timme.

Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på ett rörbrott. Denna kod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat koden ej längre existerar. Denna försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå.

Dry: Mätaren är ej vattenfylld. Denna kod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat koden ej längre existerar, i detta fall när mätaren känner att det finns vatten i mätaren och ej längre är tom.

Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning. Denna kod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat koden ej längre existerar. I detta fall när vattnet flödar åt rätt riktning.

Tamper: Försök till åverkan på mätare. Någon har försökt förstöra den. Den är ej längre godkänd för debitering. Denna kod försvinner inte från displayen utan visar att till exempel försök till att öppna mätaren gjorts. Denna mätare måste bytas ut.

Till toppen