Gästrike Vatten
Blåvit vattenmätare med rund display och röda pilar.

Vatten­mätaren

Vattenmätaren håller koll på din förbrukning. Vattenförbrukningen fastställs vanligtvis genom mätning om inte annat meddelats.

Vattenmätaren visar den volym vatten som du har förbrukat. I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn. Det mesta går åt till att sköta den personliga hygienen.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Källa: Svenskt Vatten

Läs av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av kontinuerligt. Du kan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen på Mina sidor. För att logga in behöver du ditt kundnummer som står på din faktura. I andra hand registerar du mätarställningen genom att fylla i och skicka in det avläsningskort som vi skickar ut en (1) gång per år, på hösten.

Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren, inledande nollor kan utelämnas.

För hjälp kontakta kundtjänst telefon 020-37 93 00

Om du har en digital vattenmätare, så läser Gästrike Vatten av vattenmätaren med fjärravläsning. Det betyder att avläsning sker utan att störa dig med självavläsning eller genom tidsbokning av en mätaravläsare. Fjärravläsning garanterar en exakt avläsning som sedan ligger till grund för din brukningsavgift.

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren?! Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage. Håll gärna koll på din vattenavläsning. Jämför med den preliminära avläsningen på din faktura. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning. Det kan göra att du slipper betala för vatten som du inte förbrukat eller att du slipper få en stor räkning när den årliga avläsningen lämnats in.

Hög vattenförbrukning kan vara läckage

När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. Rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation är de vanligaste orsakerna. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga fakturor.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder. För att undvika skador bör man stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver därför kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov. Kontakta Gästrike Vatten om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Kan du inte hålla vattenmätaren frostfritt under vintern kan Gästrike Vatten ta bort, vinterförvara och återmontera din mätare mot en avgift.

Gästrike Vatten ansvarar för service

Gästrike Vatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet. Vi ansvarar även för flytt, byte och service av vattenmätare hos dig som kund. Vattenmätaren byts av oss enligt fastställd turordning av Boverket.

När vi byter vattenmätare i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun använder vi företaget Hydrostandard AB, och arbetar på uppdrag av Gästrike Vatten AB. För frågor kring mätarbyten kontakta kundtjänst på telefon 020-37 93 00.

Relaterat innehåll

Placera vattenmätare

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten gällande platsåtgång och utrymme för vattenmätaren.

Byte till digital vattenmätare

Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär.

Till toppen