Gästrike Vatten

VA-arbete i Hargshamn

Gästrike Vatten renoverar en del av spilledningen som är dålig i Hargshamn.

Öppet brunnslock

Förberedelser för infodring av ledning. Foto: Jessica Zetterholm

Vad händer just nu?

3 maj, 2021

Gästrike Vatten renoverar cirka 700 meter av spilledningen. Arbetet startar 3 maj och beräknas bli klart i juni.

Spilledningen är gammal och behöver renoveras.

Arbetet utförs med "no-dig-metod" och det innebär att vi bara gräver gropar i ställer för att gräva upp hela gatan. Det blir mindre störningarför dig och arbetet går snabbare.

Arbetet utförs på vardagar 6.30-16.00.

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När

Arbetet startar

3 maj

Arbetet klart

juni

Det kan bli begränsad framkomlighet.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se