Gästrike Vatten

Överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda

Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd i Östhammars kommun. Idag nyttjas hela den vattenkapacitet som finns. För att lösa dagens och framtidens behov har vi för avsikt bygga vattenledningar från Örbyhus via Österbybruk till Alunda 2019 - 2021.

Halvvägs in på första etappen

Etapp 1 pågår för fullt och entreprenören har hunnit ungefär halvvägs. Grävning pågår just nu på fyra fronter i området runt Åknarby. Borrningarna under de större vägarna är klara, och just nu borras det i åkerpartier vid Berg och Skyttvreten. Entreprenören har stött på mycket berg på schaktsträckorna och även mycket block på de sträckor som borras.

Åknarby 19 maj

väg 292 med maskiner

 Här syns entreprenaden på håll vid väg 292 i Åknarby.

 Möte mellan borrning och schaktning

borrning

Här har ledningen borrats under väg 292 av borrentreprenören. Schaktentreprenören har tagit vid och fortsätter schakt och läggningen av röret.

Sprängning

 Sprängning sker 20 maj

grävmaskin

Här har entreprenören stött på berg och de måste spränga för att få ned ledningen på frostfritt djup (1,8 m).

Föreberedelser för sprängning

förberedelse inför sprängning

Röda sprängmarkeringar har satts ut för att visa var sprängladdning ska placeras.

Ett vattensamarbete för framtiden

Invigning av samarbete och projektstart

Örbyhus 2020-04-03
Nu bygger vi en vattenledning som är drygt tre mil lång från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun! Cirka 5000 kunder i Österbybruk och Alunda får mer och bättre vatten.

invigning

Samarbetet mellan Tierps Energi & Miljö AB och Östhammar Vatten AB invigs i Örbyhus.

ordförande häller vatten i hink

Jonas Nyberg vice ordförande TEMAB (s), Kenneth Karlsson ordförande TEMAB (m), samt Margaretha Widen Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB (s) och Pär-Olov Olsson, vice ordförande i Östhammar Vatten AB (m).​

käppar som visar var ledningen ska ligga

Käpparna visar var ledningen ska ligga

vattenfyllt schakt

Vattenfyllda schakt är en utmaning som tillhör en entreprenörs vardag.

Översiktskartor

Översiktskartor över de olika etapperna. Observera att det kan ha skett mindre justeringar av sträckora.

Etapp 1, Örbyhus till Österbybruk - klar december 2020

Etapp 2 - klar juni 2021

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats