Gästrike Vatten

Vatten och avlopp till nya tomter i Film

Gästrike Vatten drar fram kommunalt vatten och avlopp till tretton nya tomter i Film, Österbybruk.

Exploatering i Film

Vad händer just nu?

20 oktober, 2021

Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp pågår.

Kommunen har beslutat att ta in de tretton nya villatomterna i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Gästrike Vatten bygger ut på uppdrag av markägare. Entreprenaden beräknas bli klar i juni 2021

Här är den preliminära tidplanen för projektet

Tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Upphandling, klar 29 april

Pågår

Entreprenadstart

vecka 19

Entreprenad klar

19 juni

Inkoppling av kommunalt VA till fastighetsägare

juni-


Det kan bli begränsad framkomlighet på vägen till det nya området.

Karta över området

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Kommunalt vatten och avlopp dras fram till nytta villaområde i Film

Kommunalt vatten och avlopp dras fram till nytta villaområde i Film. Foto Marcus Wester

En fastighetsägare som håller på med VA-installationer. Foto: Marcus Wester

En fastighetsägare som håller på med VA-installationer. Foto: Marcus Wester

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Wester

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen