Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Östhammars kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Young boy jumping into lake

Vi bygger ut reningsverket i Alunda

Gästrike Vatten renoverar och bygger ut reningsverket i Alunda så att ännu fler kan anslutas till kommunalt avlopp.

Grävmaskin med kraftledning i bakgrunden

Överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda

Vi bygger en vattenledning från Örbyhus via Österbybruk till Alunda. Syftet är att kunna leverera mer och bättre vatten i Österbybruk och Alunda. Klart under 2022.

Mamma och dotter står under ett rött paraply.

Samverkan mellan Östhammars kommun och Tierp kommun

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

Vi renoverar och förnyar vatten- och
spilledningar längs Åkerigatan

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar och förlänger befintliga dagvattenledningar längs Åkerigatan i Gimo. Arbetet är en del av förbättringsarbetet i Östhammar kommun. 

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen