Gästrike Vatten

Rabo vattentorn är renoverat

Rabo vattentorn har genomgått en stor renovering.

rabo vattentorn

Fasaden fick ett lyft under 2019
Allt ytskikt har renoverats, ny plåt högst upp och ny puts och färg nedtill.
Arbetet pågick mellan juni till september.

Renovering av insidan är klar
Under 2017/2018 gjorde vi en omfattande inre renovering av insidan och tornet fick ett helt nytt inre ytskikt. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renoveringen ställde stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformades för att få de fyra vattenverken, på ett så effektivt sätt som möjligt, att försörja Ockebo med vatten.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket.

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats