Gästrike Vatten

Rabo vattentorn är renoverat

Rabo vattentorn har genomgått en stor renovering.

Rabo vattentorn mot blå himmel och tallskog.

Fasaden fick ett lyft under 2019

Allt ytskikt har renoverats, ny plåt högst upp och ny puts och färg nedtill.

Arbetet pågick mellan juni till september.

Renovering av insidan är klar

Under 2017/2018 gjorde vi en omfattande inre renovering av insidan och tornet fick ett helt nytt inre ytskikt. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renoveringen ställde stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformades för att få de fyra vattenverken, på ett så effektivt sätt som möjligt, att försörja Ockebo med vatten.

Kul att veta

Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket.

Frågor?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se