Gästrike Vatten

Norrmursvägen

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Norrmursvägen. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden.

karta norrmursvägen

I slutet av september börjar Gästrike Vatten att byta ventiler och renovera
vattenledningen på Norrmursvägen. Arbetet beräknas pågå till mitten av november.

Så här går arbetet till:

Entreprenören använder en metod scjhaktfri metod, grävs endast gropar vid de ventiler som ska bytas i gatan.

Vattenlednignen renoveras också den med schaktfri metod. Det blir en till tre gropar i stället för att hela gatan grävs upp. En ny ledning förs in i den gamla ledningen och får ett nytt nytskikt. Ledningen ska hålla i minst hundra år efter renoveringen.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet i området. Det går att komma fram men det kan vara trångt. Vi ber dig att respektera avspärrningar och vara extra försiktig i arbetsområdet, prata gärna med dina barn också.

karta över VA-arbete på Norrmursvägen

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan

Var?

När?

Byta servisventiler i gatan

slutet av september

Renovera vattenledning

start i slutet av oktober

Arbetetklart

mitten av november

Entreprenaden utförs av Furuviks Grävtjänst på vardagar kl. 6.30 – 16.

Spilledningen är klar!

Spilledningen (avloppsledningen) renoverades tidigare i år och det arbetet är klart.

"No dig" minskar störning för dig

Spill (avloppsledningen) renoveras med en schaktfri metod som kallas "no dig".

NCC har en lastbil som ställs vid vid den brunn som de är och jobbar vid. Det kan tidvis bli trångt på gatan men det går att passera. Vi hoppas att du har tålamod och tar det lite lugnare än vanligt. Arbetet utförs med schaktfri ledningsrenovering och resultatet kan likställas med nyläggning. Metoden är klimatsmart, kostnadseffektiv och framför allt påverkas inte omgivningen lika mycket som vid schaktning.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen