Gästrike Vatten

Vi bygger om Källängets vattenverk

För att förbättra vattenberedningen och tillgodose dagens strängare krav på hygienförhållanden och arbetsmiljö bygger Gästrike Vatten om Källängets vattenverk i Åmot, Ockelbo kommun.

Varför gör vi det här?

Sedan vattenverket byggdes har kraven på arbetsmiljö och hygienkrav blivit allt strängare. Nu bygger vi om vattenverket i Källänget för att tillgodose dagens krav på livsmedelslokaler. Beredningen av vatten kommer även att förbättras i samband med ombyggnationen.

Åtgärder

Det byggs en ny lågreservoar för säkrare leverans dygnet runt, året om. Ett teknikhus som inrymmer nya processteg byggs vid sidan av befintlig byggnad.

Nanofilter installeras för att reducera mängden organiskt material. Kvaliteten blir stabilare över året och påverkas inte som tidigare av till exempel kraftiga nederbördsmängder.

Oktober 2022

Arbetet pågår för fullt och nu är den nya brunnsöverbyggnaden och teknikhuset på plats.

Bild på brunnsöverbyggnad och teknikhus

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan

Vad?

När?

Ombyggnation i befintlig byggnad

september - november

Installation och intrimmning av vattenledning

november - december

Det ombyggda vattenverket tas i drift

Januari 2023


Gästrike Vatten har samma kvalitetskrav vid provisorisk drift som när allt är som vanligt. Vi tar regelbundet vattenprover för att hålla koll på att vattnet i din kran alltid är av god kvalitet.

Just nu arbetar tre entreprenörer på plats för att se till att alla kunder får vatten av god kvalitet under tiden som lågreservoaren byggs.

Om det skulle hända något skickar vi SMS till dig som är kund hos oss.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

Kommunikation: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen