Gästrike Vatten

Vi bygger om Källängets vattenverk

För att förbättra vattenproduktionen och tillgodose dagens strängare krav på hygienförhållanden och arbetsmiljö bygger Gästrike Vatten om Källängets vattenverk i Åmot, Ockelbo kommun.

Varför gör vi det här?

Sedan vattenverket byggdes har kraven på arbetsmiljö och hygienkrav blivit allt strängare. Nu bygger vi om vattenverket i Källänget för att tillgodose dagens krav på livsmedelslokaler. Beredningen av vatten kommer även att förbättras i samband med ombyggnationen.

Åtgärder

Det byggs en ny lågreservoar för säkrare leverans dygnet runt, året om. Ett teknikhus som inrymmer nya processteg byggs vid sidan av befintlig byggnad.

Nanofilter installeras för att reducera mängden organiskt material. Kvaliteten blir stabilare över året och påverkas inte som tidigare av till exempel kraftiga nederbördsmängder.

Maj 2023

Under maj - oktober kommer befintlig byggnad att byggas om till en lågreservoar. Under denna period kommer vattnet till dig som bor i området att distribueras via en provisorisk vattenledning, vilket kan leda till att du upplever tryckvariationer när du spolar i kranen. Detta beror på att den tillfälliga lösningen inte är lika kraftfull som den ordinarie.

Oktober 2022

Arbetet pågår för fullt och nu är den nya brunnsöverbyggnaden och teknikhuset på plats.

Bild på brunnsöverbyggnad och teknikhus

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan

Vad?

När?

Ombyggnation i befintlig byggnad

Vecka 22 - 41, 2023

Övergång till provisorisk vattenledning

Vecka 20 - 42, 2023

Övergång till ny vattenledning, samt provtagning inför normal drift

Vecka 42 - 44, 2023

Det ombyggda vattenverket tas i normal drift

Vecka 44, 2023

Gästrike Vatten har samma kvalitetskrav vid provisorisk drift som när allt är som vanligt. Vi tar regelbundet vattenprover för att hålla koll på att vattnet i din kran alltid är av god kvalitet.

Just nu arbetar tre entreprenörer på plats för att se till att alla kunder får vatten av god kvalitet under tiden som lågreservoaren byggs.

Om det skulle hända något skickar vi SMS till dig som är kund hos oss.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: