Gästrike Vatten

Gäverängevägen

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Gäverängevägen. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden.

Hand håller i ett glas med vatten

"No dig" minskar störning för dig

NCC har en lastbil som ställs vid vid den brunn som de är och jobbar vid. Det kan tidvis bli trångt på gatan men det går att passera. Vi hoppas att du har tålamod och tar det lite lugnare än vanligt. Arbetet utförs med schaktfri ledningsrenovering och resultatet kan likställas med nyläggning. Metoden är klimatsmart, kostnadseffektiv och framför allt påverkas inte omgivningen lika mycket som vid schaktning.

Arbetet startar på tisdag 14 april och blir klart 17 april 2020. Entreprenaden utförs av NCC på vardagar kl. 6.30 – 16.

Allt fungerar som vanligt

Du kan använda avloppet som vanligt, arbetet orsakar inga driftstopp.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se