Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Vi bygger om Källängets vattenverk

För att förbättra vattenberedningen och tillgodose dagens strängare krav på hygienförhållanden och arbetsmiljö bygger Gästrike Vatten om Källängets vattenverk i Ockelbo.

Hand håller i vattenglas

Norrmursvägen

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Norrmursvägen. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen