Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

vattenglas

Gäverängevägen

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningarna på Gäverängevägen. Det är ett förebyggande arbete för att minska risken för problem med läckor och stopp i ledningen i framtiden.

karta sämo

Mer och bättre vatten till Ockelbo centralort

Ockelbo Vatten bygger en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden Södra och Säbyggeby i centrala Ockelbo. Överföringsledningen kommer att förbättra dricksvattenförsörjningen genom att ge mer och bättre vatten till centrala Ockelbo.

rabo vattentorn

Rabo vattentorn är renoverat

Rabo vattentorn har genomgått en stor renovering.

vattenpost

Låsning av vattenposter

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.

Relaterat innehåll

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats