Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Hofors kommun

Gästrike Vatten arbetar ständigt för att ge dig en trygg dricksvattenförsörjning och effektiv rening av spillvatten och dagvatten. Vi bygger nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

vattenkiosk

Vattenkiosk i Hofors

Under 2020 öppnar Gästrike Vatten även en vattenkiosk i Hofors kommun. Den kommer att placeras på Pumpverksgatan. Huset till vattenkiosken är klar men tekniken innanför är kvar att bygga.

Vattenkiosken underlättar för Räddningstjänst och entreprenörer som behöver hämta större mängder vatten. Fördelen med vattenkiosker är att det blir lättare att hämta större mängder vatten utan att smutsa ned dricksvattnet och övriga konsumenter påverkas inte.

Fyll dunken gratis

Det finns en tappkran där allmänheten kan fylla en vattendunk t ex. till sommarstugan. Det är gratis att fylla en dunk för privat bruk.

vattenstråle

Låsa vattenposter

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Hofors och övriga medlemskommuner. Cirka en tredjedel av vattenposterna är låsta och arbetet fortsätter under våren.

Färdigställda arbeten 2019

Större förebyggande arbeten (ledningsnätsförnyelse) som färdigställts under 2019.

  • Råbacka, Torsåker: ombyggnation av vatten- och spilledningar
  • Hofors: Nyanslutning av nya Sibyllakiosken i Hofors

Relaterat innehåll