Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Hofors kommun

Gästrike Vatten arbetar ständigt för att ge dig en trygg dricksvattenförsörjning och effektiv rening av spillvatten och dagvatten. Vi bygger nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

vattenkiosk

Vattenkiosk i Hofors

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Under 2020 öppnade Gästrike Vatten en vattenkiosk i Hofors kommun. Den är placerad på Pumpverksgatan. Vattenkiosker är till för entreprenörer som behöver stora mängder vatten och för den som behöver hämta mindre mängder i en dunk.

Vattenkiosken underlättar för Räddningstjänst och entreprenörer som behöver hämta större mängder vatten. Fördelen med vattenkiosker är att det blir lättare att hämta större mängder vatten utan att smutsa ned dricksvattnet och övriga konsumenter påverkas inte.

Fyll dunken gratis

Det finns en tappkran där allmänheten kan fylla en vattendunk t ex. till sommarstugan. Det är gratis att fylla en dunk för privat bruk.

vattenstråle

Låsa vattenposter

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Hofors och övriga medlemskommuner.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen