Gästrike Vatten

Inte bara vatten - även möjligheter att skapa hållbar tillväxt

Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i vår region. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning?

Flicka som badar

Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet av projektet med ett nytt vattenverk. Tillsammans kan vi skapa möjligheter att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.

Därför bjöd vi in till en workshop. Den 14 december träffades representanter från näringsliv, forskning, branschorganisationer samt stat och kommuner för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel.

Syftet är att ta fram ett dokument som med stöd av deltagarnas idéer bidrar till ett projekt och lösning som inte bara uppfyller våra behov idag utan även samhällets behov i framtiden.

Vi vill också undersöka om vi tillsammans kan skapa möjlighet att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.

Genom att flera aktörer samverkar har vi möjlighet att skapa mångfald och bredd som gör avtryck för framtiden.

Synligt eller osynligt

Under dagen pratade vi om vad projektet ska leverera. Vill vi nyttja projektet för att synliggöra dricksvattnet i samhället eller ska vi fortsätta att verka i det tysta? Behöver det ena utesluta det andra?
Idag är det väldigt sällan avbrott i vattenleveransen, men ibland händer det. Hur stora störningar är då acceptabla och för vilka, tänker vi lika eller olika för en vårdcentral, en mindre industri och ett sjukhus? Vad för samhälle är det vi vill bygga?

Många spännande tankar och idéer diskuterades men framförallt var deltagarna eniga om att vi skapat en mötesplats och arena för att utbyta idéer och startat upp ett arbete som kommer att fortsätta.

Är även du och din organisation intresserade av att delta? Kontakta oss gärna.