Gästrike Vatten

Grundvattnet i åsen

karta över området

Uppsalaåsen är en sedan länge identifierad vattenäkt i regionen. Området Mon-Västanå i Älvkarleby kommun bedöms ha stor uttagskapacitet samtidigt som skyddsläget är relativt gott.

I underlaget finns gamla utredningar ända från 50-talet. För att kartlägga åsen använder vi äldre grundvattenrör som vi har kompletterat med drygt 30 nya rör.

För att lära oss mer om åsen pumpade vi upp cirka 100 liter vatten per sekund mellan 2014-2018.
Grundvattnet som vi pumpade upp ledde vi ut i Dalälven. När vi pumpade upp mycket vatten kunde vi mäta vad som hände med grundvattenmagasinet långt nere i åsen. Vi kunde också följa hur kvalitén på vattnet påverkas över tid.

Mycket vatten och bra kvalitet

Utredningarna som vi hittills har gjort visar att det finns gott om vatten av god kvalitet. Utredningarna visar också att man kan ta ut mycket grundvatten i området. Det är även möjligt att hjälpa naturen på traven genom att infiltrera älvvatten från Dalälven och på så sätt öka mängden grundvatten i magasinet.

Idag hämtas cirka 40 liter vatten per sekund ur Älvkarlebys vattentäkter i grundvattenmagasinet på Dalälvens östra strand. Med en ny vattentäkt vid Mon i grundvattenmagasinet som ligger väster om Dalälven kommer uttaget av vatten kunna öka upp till 200 liter per sekund. Det motsvarar ungefär 40 000 badkar per dygn!

karta vattenförekomster

Naturens dolda rikedom

Bara tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten. En tredjedel av det är grundvatten som ligger samlat under marken. Grundvatten bildas när regn- och smältvatten tränger ner genom marklagren, samlas i markens porer och fyller berggrundens sprickor. Grundvattnet rinner sedan ut i sjöar och attendrag. Eller så pumpar vi människor upp det och använder det som dricksvatten. Eftersom grundvattnet långsamt har filtrerats genom jordlagren är det kallt och ofta av jämn och god kvalitet.

Jordlagren ovanför grundvattnet ger ett naturligt skydd. I vår del av Sverige finns stora mängder grundvatten i rullstensåsar som kan vara flera hundra kilometer långa. Rullstensåsarna bildades när inlandsisen smälte och isälvarna förde med sig stora mängder sediment (sten, sand och grus). En sådan rullstensås är Uppsalaåsen.

Älvkarleby har ett av Sveriges godaste vatten!

Ett av Sveriges godaste kranvatten finns i Älvkarleby kommun! Vattnet från Sörgärdets skola kom till en av 18 finalplatser i tävlingen om Sveriges godaste vatten 2015. Vann gjorde Bromölla. Gästrike Vatten hade finalplats i en nationell tävling anordnad av branchorganisationen Svenskt Vatten. Motiveringen löd:

Ett spänstigt vatten med fin fräschör och en kristallklar framtoning. Ett riktigt klunkvatten.