Gästrike Vatten

Dokument och politiska beslut

Uppdrag från kommunfullmäktige i Älvkarleby och Gävle om fördjupad utredning och beslut om avsiktsförklaring gavs till Gästrike Vatten under sista kvartalet i 2015.

Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmkäktige i Älvkarleby och Gävle kommuner om att utöka sin samverkan om dricksvattenförsörjningen. Se beslutsunderlag nedan.

Dokument

Beslutsunderlag Gävle Kommunfullmäktige 2018-06-18:
Missiv Pdf, 348.4 kB.
Bilaga 1 Avsiktsförklaring Pdf, 32.4 kB.
Bilaga 2 Sammanställning Pdf, 1.5 MB.
Bilaga 2A Sammanställning Pdf, 1.3 MB.
Bilaga 2B Sammanställning Pdf, 293.3 kB.
Bilaga 2C Sammanställning Pdf, 441.2 kB.
Bilaga 2D Sammanställning Pdf, 726.7 kB.
Protokoll Gävle Vatten styrelse 2018-05-04 Pdf, 80.6 kB.

Presentation Gävle kommunstyrelse 2018-05-15 Pdf, 926.3 kB.

Beslutsunderlag Älvkarleby Kommunfullmäktige 2018-06-18:
Missiv Pdf, 333 kB.
Bilaga 1 Avsiktsförklaring Pdf, 81 kB.
Bilaga 2 Sammanställning Pdf, 1.5 MB.
Bilaga 2A Sammanställning Pdf, 1.3 MB.
Bilaga 2B Sammanställning Pdf, 293.3 kB.
Bilaga 2C Sammanställning Pdf, 441.3 kB.
Bilaga 2D Sammanställning Pdf, 726.7 kB.
Bilaga 3 Utlåtande Ramböll Pdf, 3.3 MB.
Bilaga 4 Yttrande Samhällsbyggnad Pdf, 512.8 kB.
Protokoll Älvkarleby Vatten styrelse 2018-05-08 Pdf, 79.6 kB.

Presentation Älvkarleby kommunstyrelse 2018-06-05 Pdf, 1.4 MB.

Tidigare dokument:
Gemensamt möte med Älvkarleby och Gävle kommunstyrelser 2017-11-24: presentation (pdf) Pdf, 3.6 MB.
Politiskt styrgruppsmöte 2017-09-29: protokoll (pdf) Pdf, 700.5 kB.
Politiskt styrgruppsmöte 2017-06-13: protokoll (pdf) Pdf, 488.8 kB.
Politiskt styrgruppsmöte 2017-03-22: protokoll (pdf) Pdf, 260.7 kB.
Politiskt styrgruppsmöte 2016-10-27: protokoll (pdf) Pdf, 668.6 kB.
Politiskt styrgruppsmöte 2016-08-22: protokoll (pdf) Pdf, 1.3 MB.
Politiskt styrgruppsmöte 2016-03-23: protokoll (pdf) Pdf, 303.5 kB., bilaga Pdf, 1.2 MB. (pdf)

Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-25 Länk till protokoll för kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun Länk till annan webbplats.
Beslutsunderlag 2015-10-07 Underlag aveende gemensam dricksvattenproduktion för Gävle och Älvkarleby kommun (pdf) Pdf, 1.3 MB.

Organisation

Projektet heter Vattenförsörjning Mon och har en stark förankring i Älvkarleby och Gävle kommuner, både politisk och hos tjänstemän.

organisationsschema