Gästrike Vatten

Dokument och politiska beslut

Uppdrag från kommunfullmäktige i Älvkarleby och Gävle om fördjupad utredning och beslut om avsiktsförklaring gavs till Gästrike Vatten under sista kvartalet i 2015.

Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmkäktige i Älvkarleby och Gävle kommuner om att utöka sin samverkan om dricksvattenförsörjningen. Se beslutsunderlag nedan.

Organisation

Projektet heter Vattenförsörjning Mon och har en stark förankring i Älvkarleby och Gävle kommuner, både politisk och hos tjänstemän.

organisationsschema