Gästrike Vatten

Utökad rening av fosfor
på Duvbacken

Gästrike Vatten förbättrar fosforreningen på Duvbackens reningsverk i Gävle. Två reningsbassänger byggs om och nya filter sätts in för att ta bort ännu mer fosfor från avloppsvattnet. Det här görs för att uppfylla kraven för reningsverkets miljötillstånd.

Stor gul lyftkran på Duvbacken

Vad är det som händer på Duvbacken?

8 juli, 2020

Det står en stor gul lyftkran vid Duvbackens reningsverk på Brynäs. Kranen ska användas för att få utrusning och byggnader på plats för att förbättra fosforreningen i Duvbackens reningsverk.

Just nu pågår rivning och anpassning av befintliga bassänger. Efter semestern ska en ny byggnad uppföras ovanpå bassängerna. Den stora kranen ska användas för att lyfta väggar till de nya byggnaderna och de stora filtren som väger cirka 40 ton/styck samt en del annan utrustning.

Duvbackens reningsverk har idag ett tillfälligt miljötillstånd att ta emot avloppsvatten för 120.000 personekvivalenter. För att vi ska få göra det behöver vi förbättra fosforreningen i det nuvarande reningsverket. Därför pågår nu projekt Polersteg Duvbacken. Projektet går ut på att bygga om två reningsbassänger och sätta in trum- och skivfilter som tar bort ännu mera fosfor än vi redan gör idag.

Läs mer om utökat tillstånd för Duvbackenlänk till annan webbplats


I reningsprocessen tillsätts små mängder av kemikalier som gör att fosforn klumpar ihop sig i små partiklar. Filtren som installeras i bassängerna filtrerar bort klumparna. Skivfiltren har en poröppning på 0,018 mm och dom är självspolande. Filtren kommer att stå under tak i en byggnad ovanpå bassängerna. En mindre byggnad uppförs också i anslutning till filtren för kemikaliedoseringen.

Bild av skivfilter

Bild av skivfilter

Byggarbeten pågår vid reningsverket Duvbacken under hösten 2020. Projektet ska vara klart i början av 2021.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Stefan Hedström

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats