Gästrike Vatten

Vi undersöker ledningsnätet i flera områden under hösten

Gästrike Vatten undersöker ledningsnätet i flera områden under hösten 2021. Syftet är att ta reda på om det finns inläckage, överläckage och felkopplade VA-ledningar. Undersökningen utförs av företagen Pollex och Svapipe.

stuprörsinventering

Så här ser det ut när ledningsnätet undersöks Foto: Svapipe AB

Varför undersöks ledningarna?

Dagvatten har i högsta grad ett ojämnt flöde som växlar mellan torka och regn. I ett villaområde kan dagvattenmängden under ett kraftigt sommarregn vara 250 gånger större än spillvattenmängden. En stor del av dagvattnet kommer från tak- och gårdsytor. Vid felkopplingar innebär det att spillvattennätet blir överbelastat vid kraftig nederbörd. Det här får negativa konsekvenser i reningsverk och risk för översvämning i källare ökar.

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns överläckage och felkopplade ledningar som kan vara orsaken till att reningsverket får allt större mängder med tillskottsvatten vid nederbörd, det här medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

Ofarlig rök

Det bästa sättet att hitta felkopplade anslutningar är att använda ofarlig rök. Röken förs in i ledningsnätet via en brunn utanför husen och tränger sig sedan upp genom brunnar och stuprör med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Du behöver inte vara hemma

Pollex medarbetare kommer att behöva gå in på din tomt men du behöver inte vara hemma när undersökningen utförs. I enstaka fall kommer rökuppträngning att fotas. Det är bra om du kan fylla upp alla vattenlås i huset, då slipper du få in rök. Undersökningen är kostnadsfri för dig.

inventering av dagvattenanslutning

Här undersöker vi VA-ledningar:

Klicka på länken nedan för att se karta över berörda områden

Här undersöker vi VA-ledningar:

Skriv tabellbeskrivning här

Var?

När?

Utförs av

Kontaktperson

Hagaström, Gävle

vecka 33-41

Pollex


Hargshamn, Östhammar Pdf, 586.2 kB, öppnas i nytt fönster.

vecka 33-36

Svapipe


Bergby, Gävle Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vecka 36-40

Svapipe

Isak Lundqvist, 073-369 36 05

Robert Bromell, 073-369 36 09

Forsby & Åbyggeby, Gävle  Pdf, 6.4 MB.

vecka 36-42

Svapipe

Pontus Wennergren, 073-369 36 00

Håkan Jakobsson, 073-369 36 02

Holmudden, Norrlandet, Gävle Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

vecka 45-47

Pollex


Centralgatan, Hofors Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

vecka 42-44

Pollex


Så här går det till

  1. Rök trycks in i huvudledningen
  2. Röken visar snabbt hur ledningsnätet är kopplat
  3. Resultat dokumenteras
  4. Felkällor kan även kontrolleras genom färgning och filmning
  5. Du får veta om du har felaktiga kopplingar på din fastighet som du behöver åtgärda

 

rök förs in i ledning

Rök förs in i ledningsnätet. Foto: Pollex

Rök visar hur ledningar är kopplade

Rök visar hur ledningar är kopplade. Foto: Pollex

Man dokumenterar var rök kommer fram vid hus

Pollex medarbetare dokumenterar var rök tränger fram. Foto Pollex

Relaterat innehåll

man som kontrollerar var rök tränger fram

Inför undersökningen ber vi dig att:

  • Fyll på alla vattenlås som finns i huset, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används.

  • Glöm inte brunnen i källaren, garaget eller pannrummet!


Nu slipper du rök huset!

Rök förs in i ledningsnätet

Se hur det går till

Se film om hur der går till att undersöka ledningsnätet med rök (Länk till extern sida)

Brunnslock som det kommer rök ur

Har du frågor ?

Pollex

Thomas Landgren: 070-598 30 77

Pär Hummerhielm: 070-598 30 47

Svapipe AB

Isak Lundqvist: 073-369 36 05 (Bergby)

Robert Bromell: 073-369 36 09 (Bergby)

Pontus Wennergren: 073-369 36 00

Håkan Jakobsson: 073-369 36 02

Flygbild rök kommer ur stuprör

Är dina ledningar rätt kopplade?

Gästrike Vattten arbetar med att få villaägare att koppla ledningar på rätt.

Längre tillbaka var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till avloppsledningen men det är inte längre tillåtet.

Kontakta Gästrike Vatten för att ta reda på om du kan koppla din fastighet till det kommunala dagvattensystemet.