Gästrike Vatten

Stackbo, Valbo

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Microsoft i Stackbo. Gästrike Vatten kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till Microsoft i Stackbo under 2020.

grävning i grop

Vad händer just nu?

16 juni, 2020

Planering pågår
För tillfället på pågår planering och projektering av ledningens sträckning. För dig som bor närmast ledningen kan det finnas möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet, vi ber att få återkomma med ytterligare information om detta. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede, mer information kommer.

Det kommer att pågå byggarbete i Stackbo under en tid. När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och andra störningar. Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med olika myndigheter och samråd med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mattias Larsson

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats