Gästrike Vatten

Exploatering i Stackbo, Valbo

Gästrike Vatten kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till Microsoft och boende i Stackbo under 2020-2021.

Filling water in a Glass Carafe

Vad händer just nu?

14 juni , 2021

VA-ledningarna ligger i marken!

Nu är vi klara med VA-ledningarna längs Stackbovägen. Entreprenören ska bara åtgärda några restpunkter som uppkom på slutbesiktningen, detta sker inom kort.

Koppla in i höst

I höst får du möjlighet att koppla in kommunalt vatten till din fastighet. Gästrike vatter kontaktar dig under augusti för att boka in ett personligt möte, då kan vi diskutera din fastighets förutsättningar.

Har du frågor?

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 026 - 37 93 00 eller epost: info@gastrikevatten.se.

Karta över berörda i området längs Stackbovägen

Det kommer att pågå byggarbete i Stackbo under en tid. När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och andra störningar. Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med olika myndigheter och samråd med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Tobias Magnusson

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se