Gästrike Vatten

Stackbo, Valbo

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Microsoft i Stackbo. Gästrike Vatten kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till Microsoft i Stackbo under 2020.

Två personal från Gästrike Vatten står i en grop och inspekterar en ledning.

Vad händer just nu?

April, 2021

Markarbetet är klart och nå återstår vattenprover och återställningsarbeten.

16 november, 2020

Markarbetet har påbörjats

Under vecka 47 kommer vår entrepenör börja schakta delsträckor längs Stackbovägen. Arbetet beräknas pågå till April 2021.

BJ Markbyggnads AB är den entreprenör som ska utföra arbetet. BJ Markbyggnad har sitt kontor i Sandviken och de har lång erfarenhet av VA-arbete, här kan du kan läsa mer om företaget.länk till annan webbplats

Fastigheterna som är närmast ledningen har fasadbesiktigats samt dokumenterats om skador mot förmodan skulle uppstå.

Historiskt intresse

Länsmuseet har utfört en mindre utgrävning av en sedan tidigare känd järnframställningsplats vid Laggarbovägen 35. Vid utgrävningen hittas tre eldugnar från järnåldern som är av stort historiskt intresse. Av den anledning kommer VA-ledning att dras om för att inte krocka med ugnarna.

16 juni, 2020

Planering pågår
För tillfället på pågår planering och projektering av ledningens sträckning. För dig som bor närmast ledningen kan det finnas möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet, vi ber att få återkomma med ytterligare information om detta. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede, mer information kommer.

Har du frågor?

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 026 - 37 93 00 eller epost: info@gastrikevatten.se.

Karta över berörda i området längs Stackbovägen

Det kommer att pågå byggarbete i Stackbo under en tid. När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och andra störningar. Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med olika myndigheter och samråd med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mattias Larsson

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se