Gästrike Vatten

Aktuellt i projektet

Informationsmöte för överföringsledning mellan Älvsjövägen och Bomhus

Gästrike Vatten bjuder in till digitalt informationsmöte för fastighetsägare längs överföringsledningen den 10 november 15:30-16:30. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till info@gastrikevatten.se senast den 9 november. Skriv "Anmälan informationsmöte 10 november" i ämnesraden. Du får då en Teams-länk till mötet via e-post.


Samråd nummer 2 för ledningar mellan Skutskär - Gävle pågår

Samråd nummer 2 avseende MKB för överföringsledningar mellan Skutskär och Gävle pågår. Lämna dina synpunkter senast 6 maj 2022. Läs mer om samråd nummer 2 och titta på kartor Öppnas i nytt fönster.
Länk till samrådsunderlag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Nyhetsbrev har kommit Öppnas i nytt fönster.

dalälvsbron

Gästrike Vatten har tagit fram två korta filmer som beskriver vilka anläggningar som ska byggas och hur de placeras samt en film om hur vi ska göra dricksvatten av vatten från Dalälven.

Se filmerna här:

Vilka anläggningar ska byggas? Öppnas i nytt fönster.

Så här gör vi dricksvatten av Dalälvsvatten Öppnas i nytt fönster.

14 oktober

Välkommen på allmän frågestund i Kommunhuset.

Annons i Norra Uppland 15 oktober

Annons i Norra Uppland 15 oktober


6 oktober

Vill du veta mer om vad som händer i projekt Vattenförsörjning Mon? Gästrike Vatten bjuder in till allmän frågestund. Kom och träffa oss och ställ dina frågor!

När? 18 oktober klockan 14-18

Var? Sessionssalen, Kommunhset Skutskär

Drop in!

bild på annons i Norra Uppland 8 okt 2021

Annons i Norra Uppland 8 oktober 2021

10 september

Samråd - MKB för överföringsledningar

Gästrike Vatten tar fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver vilka miljövärden som kan påverkas. Vid framtagande av en MKB ingår att samråda med myndigheter, intresseorganisationer och enskilda som kan beröras av aktuell verksamhet.

Har du synpunkter? Nu har du möjlighet att vara med och tycka till. Före 1 oktober behöver vi få dina synpunkter.

Här finns alla samrådsunderlag och instruktion på hur du lämnar synpunkter

Juli 2021

Tidningsreportage i UNT

I Mon i Skutskär pågår en pilotstudie inför det nya vattenverket i Älvkarleby. Uppsala Nya Tidning gjorde ett reportage i juli. Projektledare Maria Östling berättar vad som händer i projektet just nu.

April 2021

Pilotstudie pågår i Älvkarleby

Håkan Bergsten som är projektledare för pilotstudien berättar om hur projektet provar olika metoder för att rena dalälvsvatten.

person i pilotanläggning

Varför utför Gästrike Vatten pilotförsök vid Dalälven?

- Pilotanläggningen är ett processteg för att filtrera och rena Dalälvens vatten som en del av framtida dricksvattenproduktionen. Med pilotanläggningen tar vi reda på vilken metod som är lämpligast för att rena vattnet på ett energieffektivt och hållbart sätt.

Hur länge ska försöken pågå?

- Försöken startades i maj 2020 och skall pågå fram till sista september 2021.

Kan du beskriva hur försöken går till?

- Vi har en pump i Dalälven som pumpar upp vatten till pilotanläggningen som placerad vid Mon i Skutskär. Pilotanläggningen består av olika filter som ska avskilja så mycket partiklar och föroreningar som möjligt från älvvattnet. Varje vecka gör vi justeringar på filterutrustningen och tar vattenprover som vi skickar för analys. Det filtrerade vattnet skickas tillbaka till Dalälven igen.

Vad är syftet med pilotanläggningen?

- Syftet med försöken är att undersöka hur filteranläggningen påverkas när Dalälvens vatten varierar med olika flöden, olika temperaturer och olika vattenkvalitet. Det är väldigt viktigt att provperioden är ett helt år. Under ett års drift kan man identifiera olika driftparameterar som påverkas av årsvariationer i vattnets flöde, temperatur och kvalitet. Dessa används för att testa olika lösningar för att upprätthålla en energieffektiv och hållbar drift av filteranläggningen.

Berätta hur resultaten från anläggningen ska användas

- Med resultaten från pilotanläggningen kan man beräkna och bygga en fullskalig anläggning och minska risken att få problem när den ska tas i drift. Den fullskaliga anläggningen blir en del av det nya vattenverket och infiltrationsanläggningar som kommer att uppföras vid Mon i Skutskär.

April 2021

Geoteknisk undersökning pågår under april 2021

Gästrike Vattens entreprenör utför geostekniska undersökningar i närheten av Mon. Man borrar flera hål och tar upp markprover som sedan analyseras. På så sätt kan man ta reda på om det finns risk för ras eller skred i samband med byggnationer.

Annos i Norra Uppland :

bild på annons om markundersökning april 2021

Bild på annons i Norra Uppland. Information om geotekniska undersökningar utförs under april 2021.

Mars 2021

Flotten i Dalälven borttagen

Flotten som har legat nedströms Dalälvbron är borttagen. Pilotförsöket fortsätter men utan flotten. Vatten tas upp ur Dalälven och leds i ledningar till pilotanläggningen på land vid Tallmon.

December 2020

Vi närmar oss nu slutet på ett på många sätt intressant år, både i samhället och i projektet för vattenförsörjning från Mon. Under året har projektet fokuserat på att genomföra utredningar om olika sätt att rena vatten från Dalälven och från vattentäkten i åsen samt föreslå en sträckning för ledningen mellan Älvkarleby och Gävle.

Projektet har också arbetat med tillståndsfrågor och dialoger med berörda myndigheter. Under början av 2021 kommer projektet att utvärdera vilket av de utredda alternativen som är mest lämpligt att använda för att rena vattnet från Uppsalaåsen och Dalälven. Projektet ska också ta fram underlag som ska ligga till grund för diskussion om utformning och placering av vattenverk och andra tekniska byggnader.

Detaljprojektering av ledningen mellan Älvkarleby och Gävle startar under 2021 och hela projekteringen beräknas bli klar 2022. Byggstart är planerad till 2023. Alla berörda fastighetsägare kommer att kontaktas löpande med start under våren 2021.

 

Annons i Norra Uppland 2020-12-28

Annons i Norra Uppland, publiceringsdatum 2020-12-28.

Oktober 2020

Har du sett att det ligger en flotte nedströms Dalälvsbron?

Det är Gästrike Vattens försöksanläggning. Den används för att pumpa vatten till en tillfällig anläggning vid Mon. Målet är att hitta en bra metod för att få fram vatten av dricksvattenkvalitet ur Dalälven.

Bild av annons I Norra Uppland 201016

2020-03-24

Vi fortsätter att utreda vattnet från Dalälven

Regionen växer och vi behöver säkra en fortsatt god tillgång till bra dricksvatten, både idag och i framtiden. Älvkarleby kommun och Gävle kommun har beslutat att tillsammans anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

Mycket har vi redan utrett, men frågor återstår. Nu fortsätter arbetet med att utreda detaljerna.
Vi har satt upp en försöksanläggning för att hitta rätt reningsprocess av ytvattnet innan vi kan infiltrera det i marken och på så sätt öka mängden grundvatten.

Vi kommer att testa olika reningsprocesser och se vilken som passar vattnet i Dalälven bäst.
Försöksanläggningen är placerad vid Mon i Skutskär. Vi startade i slutet av mars 2020 och beräknar att det pågår i upp till två år.


2020-01-23

Vi jobbar nu med att få igång våra försöksanläggningar för att utreda vilken rening som krävs för ytvattnet. Vi fortsätter att ta prover på ytvattnet i Dalälven, prover tas från båt.

Vi fortsätter att utreda vart överföringsledningen mellan Mon och Gävle ska dras. Det är många faktorer som spelar in i utredningen, som bland annat markförhållanden, fastigheter och tillståndsmöjligheter.

Flotte där intaget av vatten sker.

Flotten där intaget av vatten som vi analyserar finns.

Närbild på flotte med rep, lanternor och reflexer.

Flotten är utmärkt med lanternor och reflexer så att den ska synas i farleden.

Detalj på flotte med reflex och krok.
En bild tagen på flotten i mörkret, för att visa att lanternorna fungerar.

Flotten har reflexer och syns i mörker

2019-10-24

Vi har börjat att ta vattenprover i Dalälven. Vi har tagit fram ett gediget provtagningsprogram, som innebär att vi tar prover varannan vecka. Vi behöver ta prover på ytvattnet från Dalälven för att se vilken kvalitet vattnet har och utifrån det ska vi avgöra hur vi ska rena ytvattnet och vart vi ska placera vattenintaget. Provtagningen beräknas pågå under ett år, det är för att vi ska in vattenprover från en hel årscykel.


2019-09-12

Nu jobbar vi med att ta fram ett program för vattenprover för de fyra platserna som är möjliga för vattenintag från Dalälven. Vi behöver ta prover på ytvattnet från Dalälven för att se vilken kvalitet vattnet har. Programmet för provtagning beräknas vara klar inom några veckor. Sen beräknas provtagningen pågå under ett år, det är för att vi ska in vattenprover från en hel årscykel.

Samtidigt tittar vi på vilken rening som krävs för ytvattnet. De första försöken kommer att påbörjas under våren 2020.

Vi fortsätter att utreda var överföringsledningen mellan det nya vattenverket i Mon och Gävle tätort ska dras. Samt var vi behöver distributionsledningar. Distributionsledningar är de ledningar som går ut i ett bostadsområde.


2019-08-22

Säkrare vattenförsörjning och mer vatten - utställning på Skutskärs bibliotek
Säker och robust leverans av dricksvatten är en grundförutsättning för vårt samhälle. När vi blir fler i regionen behöver vi även mer dricksvatten för att möjliggöra tillväxt. Så vi skapar en gemensam systemlösning i Älvkarleby och Gävle kommuner. Målet är en säkrare vattenförsörjning som ger både mer vatten och bättre kvalitet – nu och flera generationer framåt.

Nu har Gästrike Vatten en utställning på Skutskärs bibliotek för att berätta om hur det påverkar dig, om projektet, om möjligheterna, om utmaningarna och om naturens dolda rikedom – vårt gemensamma vatten.

Skutskärs bibliotek, 27 augusti - 14 september
Gästrike Vatten finns på plats
27 augusti 15-19
4 september 15-19
11 september 15-19

Välkommen - hoppas att vi ses!


2019-06-05
Träffa oss på centrumdagen i Skutskär den 8 juni! Vi finns på plats 11-15.

Har du frågor om vårt arbete i Älvkarleby kommun? Funderar du på hur det går med utredningen av den gemensamma vattentäkten på Västanån? Eller funderar du på vart vattnet i din kran kommer ifrån?

Gästrike Vatten finns på plats för att berätta om vårt arbete i kommunen och svara på dina frågor!

Välkommen - hoppas att vi ses!

2019-05-08
Nästa steg är att fortsätta en detaljerad utredning omvart den lämpligaste platsen är där vatten från Dalälven ska tas upp och hur det ska renas för att kunna användas för att öka mängden grundvatten i Uppsalaåsen. Planerad tid för fortsatt utredning är cirka 2 år.

Vi arbetar även med att sammanställa bra underlag för tillståndsansökningar och systembeskrivningen. Mycket av analysarbetet gör vi inomhus, vilket gör att ni inte ser oss så mycket ännu. När själva utförandet börjar och vi skapar en byggarbetsplats så kommer vi att synas mer. Men dit det är ännu några år, och vi återkommer i god tid innan.

2018-12-17

Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i vår region. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning?

Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet av projektet med ett nytt vattenverk.
Därför bjöd vi in till en workshop. Den 14 december träffades representanter från näringsliv, forskning, branschorganisationer samt stat och kommuner för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel. Läs mer här »


2018-11-19

Det har nu gått en tid efter att kommunalfullmäktige i Älvkarleby och Gävle kommun tog beslutet om att gå vidare med genomförandet av projektet. Förutom detaljplanering av själva projektet, så arbetar vi med inriktning på förberedelser och framtagande av olika handlingar. Det innebär bland annat att ta fram underlag för upphandling av projekteringar av de olika tekniska enheterna, vattenverk, infiltrationssystem och överföringsledningar. Även arbeten med ansökningar av olika tillstånd har prioritet, t ex tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillåtelse att ta upp vatten ur den nya vattentäkten i Uppsalaåsen.


2018-06-18

Nu är det klart attÄlvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen. Läs mer här »​

 

2018-04-25

Nytt vattenverk säkrar vattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle
I juni kan kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och Gävle kommun besluta om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk i Älvkarleby. Gästrike Vatten har utrett möjligheter och alternativ för en utökad regional samverkan för vattenproduktion.

Utredningen och förhandlingar mellan kommunerna, Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten har lett till ett förslag om att bygga en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjningen. Nästa steg är att respektive kommunfullmäktige kan besluta om förslaget vid sina sammanträden 18 juni.

Gästrike Vatten, som ser till alla dotterbolags intressen, har utrett möjligheter och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Älvkarleby Vatten har låtit konsultföretaget Ramböll utföra en oberoende granskning för att Älvkarleby Vattens behov ska tillgodoses.

Kommundirektören Anna-Karin Karlsson berättar att ett juridiskt ombud också varit stöd under processen.
- Det gör att vi känner oss mycket trygga med den lösning som nu är presenterad säger Anna-Karin Karlsson.

Läs nyheten hela nyheten på Älvkarlebys hemsida


2018-04-23

Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och Gävle kommun föreslås att besluta om ett utökat vattensamarbete för att säkerställa framtidens behov i våra två växande kommuner. Genom att knyta samman nuvarande vattenförsörjningsanläggningar i en gemensam systemlösning, anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk i Älvkarleby tryggas dricksvattenförsörjningen. Vattenverken och vattentäkterna kan komplettera varandra i den dagliga driften och vid störningar kan de ersätta varandra. Denna redundans ger högre tillförlitlighet i vattenförsörjningen i både Älvkarleby och Gävle.

2017-12-15

Kommunstyrelserna för Älvkarleby kommun och Gävle kommun träffades den 24 november för ett möte om eventuell gemensam vattenproduktion i kommunerna. På mötet rapporterade Gästrike Vatten om resultaten i den fördjupade utredning som har pågått sedan uppdraget startade 2015. Utredningen visade bland annat på alternativ/förslag till teknisk lösning, associationsform och kostnader för investeringar. Arbetet går nu vidare med att styrgruppen ska ta fram förslag till beslut och avtalsregleringar. Under våren kommer Älvkarleby respektive Gävle kommunfullmäktige att besluta om ett eventuellt genomförande.


2017-11-23

Nu påbörjar vi arbetet med att återställa efter vårt arbete i ”Hästgropen”. Alla infiltrationsbassängerna fylls igen och de mesta av ledningarna tas bort. Det blir lite ledning kvar vid nedfarten som har koppling mot infiltrationen i Fråganbo.

Vi hoppas att vädret är med oss och låter oss bli klara så det blir grönska i området direkt när våren kommer.

2017-11-14

De tekniska utvärderingarna för att se hur åsen påverkas av ett eventuellt vattenuttag börjar nu ge de besked som vi har hoppats på. De storskaliga prov som utförts visar att det på ett hållbart sätt för framtiden och på ett ekonomiskt sätt går att ta upp gott om vatten med en bra kvalitet nu och för framtida generationer.
Vi arbetar nu med att ta fram ett informationsmaterial som bland annat innefattar påverkan av kostnader och taxa, förslag på placering av vattenverk samt förslag på ägaralternativ.

Utredningen närmar sig slutet och beslut om hela eller delar av projektet med gemensamvattenförsörjning ska genomföras eller inte fattas av Gävle och Älvkarleby kommuner under våren 2018.


2017-09-29

Infiltrationen i Mon går som vi hoppats och ser hittills bra ut.
Infiltrationen i Fråganbo infiltreras bra i marken. Vi kommer att dubbla mängden vatten till cirka 200 mm per timme för att se hur marken reagerar på det.

I september har vi borrat en till brunn intill motorcrossbanan. Den kommer att tas i drift i oktober.
Under oktober tittar vi på fler platser att kunna göra infiltrationsförsök på i området intill nuvarande platser för infiltration.


2017-07-13

Vi tittar på vart ett eventuellt vattenverk skulle kunna placeras. Vi tittar utifrån markförhållanden,
ekonomi, tillstånd och miljö.

Vattentäkten som vi utreder är ett helt eget grundvattenmagasin. Det vatten vi tar upp påverkar inte våra andra vattentäkter eller grundvattennivåer som vi använder idag i Älvkarleby.
Sedan maj infiltrerar vi vatten i Mon. Resultatet ser hittills bra ut.

Vi kommer också att prova att infiltrera vatten i skogen runt Fråganbo, beräknad start är i slutet av juli.
I september kommer vi att borra en ny brunn i grusgropen. Det är för att vi ska kunna provpumpa där också.


2017-05-10

Försöken av att sänka halterna av järn och mangan i vattnet fortsätter. Nästa steg är att börja testa hur vi kan göra vattnet mjukare.

Den geotekniska utredningen i Mon visar att vi kan prova infiltrera vatten i området som tänkt utan att riskera att mark rasar ner i Dalälven.

Vi börjar lägga ledningar för infiltration i Mon vecka 20 och beräknar starta vecka 23. Syftet med infiltrationen är att motverka inflöde av älvvatten i åsen.

Vi ska också prova att infiltrera vatten i skogen runt Fråganbo. Vi räknar med att börja vecka 26. Syftet är att fylla på vatten i åsen för att kunna öka uttaget.

Vi har gjort en miljökonsekvensutredningen i Fråganbo och Mon. Det finns orkidéer i området som vi självklart kommer att ta hänsyn till när vi infiltrerar.

Vi kommer att avsluta infiltrationsförsöken i ”travgropen” under maj. Resultaten är bra.


2017-04-04
Sedan i december har vi pumpat grundvatten i travgropen väster om Västanåvägen och följt upp hur det rör sig, resultaten är bra. Vi pumpar ungefär till början av maj.

Vi tittar på hur en eventuell överföringsledning mellan Älvkarleby och Gävle kan dras.

Vi kommer att börja pumpa upp vatten och infiltrera det i marken norr om väg 76. Just nu utreder vi förutsättningarna och räknar med att starta under våren. Fler områden kan bli aktuella under hösten.

Vi är igång och testar olika sätt att rena grundvattnet vi pumpar upp och sänka halterna av järn och mangan. Så här långt ser resultatet bra ut.

Vi kommer också att börja titta på om vi kan göra vattnet mjukare under våren.

Underlag för beslut om hela eller delar av projektet med gemensamvattenförsörjning ska genomföras eller inte planeras att finnas framme under hösten/vintern 2017.


2017-03-08

Sedan i december har vi infiltrerat vatten i travgropen väster om Västanåvägen och det ser hittills bra ut.

Vi kommer att börja pumpa upp vatten och infiltrera det i marken norr om väg 76. Just nu utreder vi förutsättningarna och räknar med att starta under våren.

Vi har placerat två till containrar vid brunn 1301 (öster om väg 76). I containrarna ska vi göra beredningsförsök för att se hur vi ska behandla vattnet innan vi pumpar ut det i ledningarna. Det vi tittar på är bland annat hur vi kan reducera mangan järn och kalk från vattnet.


2017-01-24

Sedan i december har vi infiltrerat vatten i travgropen väster om Västanåvägen och det ser hittills bra ut. Vi fortsätter att utreda deponi med brandskadat papper. Gästrike Vatten tittar på området utifrån grundvattnet och vi har hittills inte hittat något som oroar oss.

Vi kommer att börja pumpa upp vatten och infiltrera det i marken öster om väg 76. Just nu utreder vi förutsättningarna och räknar med att starta under våren.

Under vecka 4-6 kommer vi att sätta upp två till containrar vid brunn 1301 (öster om väg 76). I containrarna ska vi göra beredningsförsök för att se hur vi ska behandla vattnet innan vi pumpar ut det i ledningarna. Det vi tittar på är bland annat hur vi kan reducera mangan järn och kalk från vattnet.

2016-12-16

Det finns en deponi med brandskadat papper inom tänkt vattenskyddsområde i Mon. Gästrike Vatten kommer att ta extra prover av grundvattnet där innan vi kan börja med infiltrationsförsöken i ”travgropen” väster om Västanåvägen. Älvkarleby Kommun har lämnat ärendet om deponin vidare till Länsstyrelsen. Gästrike Vatten räknar med att kunna börja med infiltrationsförsöken senast i början av 2017.

Gästrike Vatten har börjat ta fram en strategi och handlingsplan för vattenskyddsområde. Utredningen om den tänkta överföringsledning mellan Västanån och Gävle börjar bli klar. Det är några områden som vi ska utreda mer.


2016-11-10

I december kommer vi att påbörja infltrationsförsöken i travgropen väster om Vastanåvägen. Vi kommer självklart ta hänsyn till Klöversobermalen och Bibaggen för att bevara deras livsmiljö.


2016-10-25

Vi har pumpat vatten ur brunnen vid grusgropen sedan vecka 40 och resultaten så här långt ser bra ut. Vi undersöker hur infiltration av vatten från Dalälven på sikt kan förstärka grundvattenmagasinet och sänka hårdheten. Vi har fått tillstånd för att försöksinfiltrera vatten i ”travgropen” väster om Västanåvägen. I området finns också den rödlistade Klöversobermalen och den rödlistade Bibaggen som vi kommer att ta hänsyn till och bevara deras livsmiljö.


2016-09-26

Under vecka 39 monterar vi pumpen i brunnen vid grusgropen. Vi hoppas att kunna ta en i drift vecka 40. Vi har börjat titta på hur vi skulle kunna lösa eventuella överföringsledningar och eventuellt vattenverk mellan Älvkarleby och Gävle.

Beslut om vi ska gå vidare efter utredningen tar den politiska styrgruppen under hösten 2017.


2016-08-26

Just nu installerar vi brunnen intill grusgropen. Installationen är lite försenad i väntan på det tillfälliga bygglovet. Vi räknar med att starta brunnen i september.

Under september kommer vi att borra ledning under väg 76 och under Västanåvägen. När vi borrar under vägarna så kommer hastigheten på vägarna att begränsas. Entreprenören sätter upp skyltar när dem är där precis som vid andra vägarbeten.

Länsstyrelsen i Uppsala utreder miljökonsekvensbeskrivningen för eventuella infiltrationsförsök.
Styrgruppen har beslutat om att förlänga tidplanen för utredningen för att kunna utreda effekterna på Uppsalaåsen ännu mer noggrant. Beslutet om att sen fortsätta tar kommunerna hösten 2017.

2016-07-06

Vi har borrat en till brunn som kommer att vara i drift i slutet av augusti. Under vecka 27 och 28 lägger vi ut en tillfällig vattenledning ovanpå marken i skogenrunt motorbanan. Under hösten kommer vi pumpa vatten från en av brunnarna genom ledningen för att infiltrera i marken.

Vi har borrat ner fler mätrör. Genom dem kan vi mäta hur åsen påverkas när vi pumpar upp vatten samt se var vattnet tar vägen när vi infiltrerar.

Vi har även börjat titta på vilken kvalitet som vattnet har och vilken behandling som det behöver. Det vi tittar på är främst halten av järn och mangan.

2016-05-30

Vecka 24 2016, från tisdag den 14 juni till fredag den 17 juni, borrar vi en till brunn i området intill grusgropen. När vi borrar använder vi en stor maskin, den både syns och låter en del.
Vi behöver en till brunn för att fortsätta utreda och se vad som händer med åsen när vi tar upp vatten på flera ställen. Sedan tidigare finns två brunnar
på andra sidan väg 76.
Redan vecka 23 kommer vi att vara i området och förbereda inför borrningen.
Vi gör vårt bästa för att inte störa dig, tack för ditt tålamod!

2016-05-18

Vi har gjort en biologisk artinventering i området kring Mon. Det finns en del arter och intressen som vi behöver ta hänsyn till. Vi kommer att placera ledningarna på ett sätt så att vi inte stör djurlivet och naturen. Det pågår också en upphandling för byggnationen av en till brunn, brunn 3. Anbudstiden är till och med vecka 20.

2016-04-22

Vi har pratat med många markägare runt omkring området som vi undersöker. De flesta är positiva till vårt arbete. Vi fortsätter att titta på alternativa platser för placering av vattenbrunnarna.

2016-03-30

För att kunna mäta hur grundvattnet rör sig i Uppsalaåsen kommer vi att borra ner rör i marken. Vi använder också flera rör som finns sedan tidigare. Kanske har du att sett våra bilar snurra i området?

2016-03-23

Den politiska styrgruppen med politiker från Älvkarleby och Gävle kommer att ha sitt första möte på torsdag.

Senast ändrad:

Text