Gästrike Vatten

Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen, Hagaström

I år satsar Gästrike Vatten på att renovera och bygga ut VA-ledningarna vid Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen. Det är ett arbete som utförs för att minska problem med vattenläckor och regnvatten som bildar pölar och vattensjuka områden.

Karta över VA-arbete i Hagström

Vad händer just nu?

Vattnet stängs av onsdag 24 februari kl. 9.30-16


23 februari

På onsdag kopplas den provosoriska vattenledningen bort och den nya vattenledningen kopplas in. I samband med detta måste vi tyvärr stänga av vattnet på Dressinvägen, Pliggvägen,delar av Slipersvägen och Hagaströmsvägen.

Datum: 24 februari
Klockan: 09.30 -16.00

Dressinvägen: 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Slipersvägen: 2
Pliggvägen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Hagaströmsvägen: 53, 55, 59, 61

Glöm inte!
Att tappa upp vatten för mat, dryck och spola i toaletten.

Använd inte disk- eller tvättmaskiner när vattnet är avstängt. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen.

Arbete vid Stenbäcken och Rälsläggarvägen

10 februari

Under kommande två veckor arbetar vi med ledningen mellan Stenbäcken och Skymda vägen och den sista delen på Rälsläggarvägen påbörjas vecka 7. Arbete beräkans pågå februari ut.

Så snart vädret tillåter kommer återställningsarbete och asfaltering att utföras (under våren).

VA-arbetet fortsätter i Hagaström under 2021

8 februari

Gästrike Vatten fortsätter att renovera vatten- och spilledningar och bygga ut dagvattensystemet i Hagström under 2021. I etapp 2 berörs Rälsläggarvägen, Duveskogsvägen, Fabian Månssons väg och delar av Pligg- och Dressinvägen samt Pers backe. Arbetet startar under april och beräknas pågå till årets slut.

Digitalt möte i mars

Berörda fastighetsägare kommer att bjudas in till ett digitalt informationsmöte i mars.

Våtservetter får avloppspumpar att stanna

21 januari

Den senaste tiden har avloppspumpar stannat flera gånger per dag på grund av att det fastnar våtservetter. Detta medför att avloppet inte fungerar som det ska. Avloppsvatten rinner rakt ut i schaktet där vi lägger nya ledningar och detta är inte bra. Hjälp oss genom att bara spola ned toalettpapper, kiss, bajs, blod och kräks i toaletten. Det spolar roll att du hjälper till!

Entreprenaden fortätter hela februari

VA-arbetet på Pliggvägen och Rälsläggarvägen fortsätter ett tag till. En försenad rörleverans och risk för ras i schaktet gör att det tar längre tid än beräknat. Schaktet är närmare fyra meter djupt och marken består av silt som lätt rasar, därför har vi spontkassetter i schaktet för att öka säkerheten för våra medarbetare. Det tar lite längre tid men säkerheten är viktig! Vi förstärker även bädden under ledningarna med hårdare material så att ledningarna ligger stilla i rätt läge när vi fyller igen schaktet.

Många har funderingar varför Rälsläggarvägen har varit uppgrävd så länge och det är för att vi byter vattenledning under järnvägen. I samband med detta upptäckte vi att skyddröret som vattenledningen ligger i, en gammal betongledning, är dålig och därför kommer vi att förstärka även skyddsröret. När arbetet är klart ska ledningen under järnvägen klara hundra år till!

När arbetet är klart på Pliggvägen och Rälsläggarvägen återstår arbete längst ned på Skymda vägen.

17 december

Arbete pågår för fullt och det kan hända att arbete kommer att pågå även i mellandagarna. Det har varit många utmaningar, vi har hittat rör som inte fanns på kartan, marken har varit dålig på vissa ställen och så Corona på det. Vi ber om ursäkt för att vi inte har kunnat hålla tidplanen och för problem med avisering av vattenavstängning den senaste tiden. Vi är väl medvetna om att vardagen för dig har påverkats och därför vill vi passa på att tacka dig för ditt samarbete och tålamod.

Information om vattenavstängning

Vi har fått återkoppling på aviseringen om vattenavstängning i måndags och tisdags inte fungerade för alla. Vissa fick inte SMS och andra såg inte lappen i lådan. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att avstängningen inte orsakade dig alltför mycket problem. Denna vecka byter Gästrike Vatten system för att avisera vattenavstängningar, vissa komplikationer kan uppstå i samband med detta. Vattenavstängning framåt meddelas med SMS. Du som har en mobil som är registrerad på en annan adress än den du bor på behöver registrera din hemadress. Mer information om hur du lägger till adresser för avisering kommer på hemsidan under torsdagen 3 december.

Asfaltering och uppdaterad tidplan

Arbetet på Hagströmsutfarten är klart. Hagavägen är asfalterad med ett första tjockt lager asfalt. I början av sommaren 2021 asfalteras ytterligare ett lager för att rätta till eventuella gropar som kan uppstå under vintern.

Dressinvägen och Pliggvägen beräknas bli klar vecka 52, läs mer under "tidplan"

17 november

Dagvattenmagasin grävs ned

Just nu håller entreprenören på att bygga ihop kassetterna till ett dagvattenmagasin, funktionen är främst att reglera flödet till ett befintligt dagvattenutlopp i Stenbäcken. Dagvattenmagasinet kommer inte att synas ovan mark.

I samband med VA-arbetet får fastighetsägare på Hagavägen, Skymda Vägen, Pliggvägen och Dressinvägen nya VA-ledningar och serviser vid tomtgräns. De kommer även att erbjudas anslutning till det kommunala dagvattensystemet inom kort. Gästrike Vatten planerar att avsluta etapp 1 i slutet av 2020. Etapp 2 startar under våren 2021.

Viktigt med säkerhet

Det är viktigt att du också tänker på säkerheten. Bär gärna reflexväst, tag ögonkontakt med grävare när du passerar och gå aldrig innanför avspärrningarna. Kom ihåg att prata med dina barn om att de ska vara försiktiga.

Behöver du en reflexväst? Kontakta Jessica Zetterholm

En person som bär en reflexväst med trycket "akta mig" på ryggen.

Missfärgat vatten

När gamla ventiler, sm inte använts på länge, öppnas och stängs kan missfärgningar av vattnet uppstå. Det är inte farligt. Prova att öppna alla kranar och spola 10-15 minuter eller tills vatnet är klart igen.

Förbättrat dagvattensystem

Gästrike Vatten bygger ut dagvattensystemet med en ledning och ett dagvattenmagasin för att avrinningen ska fungera bättre. Idag bildas pölar och vattensjuka områden när det regnar i närheten av Hagavägen och Pliggvägen.

Tekniken att bygga dagvattenmagasin är modern och beprövad och bidrar till att minska vattenansamlingar och få ett kontrollerat utflöde. Det passar särskilt bra i områden där grundvattnet står högt, som i gläntan vid Rälsläggarvägen i Hagaström. Regnvattnet renas naturligt när det infiltreras i marken. För din del gör det vardagen smidigare och mer säker vid kraftigt regn.

Ny vatten- och spilledning

I samband med att vi utför VA-arbete i området förnyar vi även befintliga vatten- och spilledningar för att minska risken för vattenläckor och stopp i ledningen i framtiden.

Ny Vatten- och spilledning

Vattenledningen och spilledningen på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen har renoverats. Ett nytt ytskikt har förts in i befintliga ledningar. Resultatet är likvärdigt med nya ledningar. Det här minskar risk för läckor och stopp i gatan. Berörda fastigheter har även fått nya ventiler på vatten- och spilledningarna samt en ny servis för dagvatten.

Krav på omkoppling av dräneringsledning

Du som har dräneringsledning kopplad till spilledningen (avloppsledningen) behöver koppla om detta så att dräneringsledningen går till den nya förbendelsepunkten för dagvatten.

Erbjudande om att ansluta till det kommunala dagvattennätet

De som vill kommer att erbjudas anslutning till det kommunala dagvattensystemet inom kort. Du kan välja själv om du vill koppla takvatten till dagvattennätet eller om du vill ta hand om regnvattnet för att vattna i trädgården.

Stora utmaningar med grävning och arbetsmiljö

Det finns risk för ras i gropen vid Rälsläggarvägen. För att öka säkerheten för våra medarbetare på plats kommer en specialmaskin med extra lång arm att stå på Hagaströmsutfarten och gräva. Skopan är mindre än på en vanlig maskin men det är säkrare för alla som arbetar på plats.

Marken under dagvattenmagasinet kommer att förstärkas med extra sten/grus samt tjockare markduk för att dagvattenmagasinet ska stå stadigt. Gropen fylls sedan igen runt- och ovanpå magasinet.

Det är viktigt att du tänker på säkerheten. Bär gärna reflexväst, tag ögonkontakt med grävare när du passerar och gå aldrig innanför avspärrningarna. Kom ihåg att prata med dina barn om att de ska vara försiktiga.

Ny teknik - fördröjningsmagasin för dagvatten

Gästrike Vatten bygger ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att lösa problem med vattensjuka området och problem med avrinning. Magasinet placeras under marken och kan fördröja dagvattenflödet med cirka ett badkar i sekunden. Systemet byggs med 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är
24 * 11 meter.

Hur fungerar ett dagvattenmagasin?

Presentation av projektet och Dorothy förklarar hur ett dagvattenmagasin fungerar i praktiken. Klicka på bilden för att se filmen.

Arbete utförs på vardagar klockan 6.30 - 16.

Preliminär tidsplan

Tabell över tidsplan

När?

Här arbetar vi

Status

oktober - november

Hagströmsutfarten

klar

november - december

Rälsläggarvägen, dagvattenmagasin

pågår

november - december

Pliggvägen och Dressinvägen

klar v. 52

december

Koppla bort provisorinkt vatten på Pligg- och Dressinvägen

efter jul

januari 2021

Skymdavägen - Stenbäcken

planerat

vår 2021

Etapp 2 startar

planerat

juni 2021

Asfaltering av ytterligare ett lager beläggning

planerat

Entreprenören infomerar löpande

Prata i första hand med entreprenören om du har frågor om vad som händer på plats. Det är entreprenören som ansvarar för att planera och utföra grävarbetet men också för att hålla dig som bor i området informerad om läget. Gästrike Vattens kundtjänst finns också tillgänglig för dig.

Räddningstjänst och ambulans m. fl.

Entreprenören garanterar att räddningstjänst och ambulans alltid är informerade om de förändringar och arbeten som pågår. Det gäller även för andra samhällsnyttiga verksamheter som behöver komma fram så som post, sophantering, färdtjänst och så vidare.

Besiktning av fastighter

Under vecka 21 kommer företaget Bjerking AB att utföra besiktning av fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade direkt av Bjerkings. En utvändig besiktning av husgrunden kommer att göras, du behöver inte vara hemma. Bjerkings medarbetare bär varselkläder kan identifiera sig på begäran.

Provisoriskt vatten

Entreprenören kopplar in provisoriskt vatten för att du ska ha vatten precis som vanligt under hela VA-arbetet.

Ledningar vid sidan om väg.

Ledning med provisoriskt vatten

Provisorisk, isolerad vattenledning intill ett rött staket.

En ledning med provisoriskt vatten som är isolerad för att inte frysa.

Svarta kassetter staplade på lastpallar.

Kassetter som ska byggas ihop till ett dagvattenmagasin

Staplade svarta kassetter till dagvattenmagasin

Kassetter byggs ihop för att bilda ett vattenmagasin på cirka 11x24x1,8 m under marken

Här hittar du svar på frågor som boende i området har ställt till projektet.

Information

Blir det möte trots att coronaviruset härjar?

– Ja, det blir informtionsmöte. Gästrike Vatten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du får göra en egen riskbedömning om du kan delta på mötet eller ej.

Hur får jag veta om mötet blir inställt?

– Informationen läggs här på hemsidan och vi sätter upp information på entrén till skolan.

Hur får jag information om jag inte kan gå på mötet?

– All information läggs ut på hemsidan. Det går också bra att kontakta Gästrike Vattens kundtjänst på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

Utförande

Vilken entreprenör ska utföra arbetet?

– Upphandling blir klar i april. Så snart det är klart vilken entreprenör som ska utföra arbetet lägger vi ut informationen här.

Var börjar ni gräva?

– Det är entreprenören som planerar arbetet i området och därför vet vi inte var de startar. Information läggs här på hemsidan senare.

När utförs arbetet?

– Arbetet startar i maj och pågår till december och utförs på vardagar 6.30-16.

Kommer vattnet att stängas av?

– Nej, du kommer att ha vatten som vanligt. Det är bara när vi kopplar in nya ledningar som det blir kortare avstängningar.

Hur får jag veta om vattnet stängs av?

– Om vattnet måste sängas av skickar vi SMS till dig. Du hittar även information om avstängningar på vår sida för driftinformation.

Dagvatten

Vi vill koppla in vår fastighet till dagvattensystemet. Hur gör man?

– Du behöver ansluta till förbindelsepunkten som ligger vid tomtgräns för att koppla in dagvatten. Det innebär att du behöver gräva och lägga ledning på din tomt fram till förbindelsepunkten.

När kan jag börja utföra arbete på min tomt om jag vill koppla in mig på dagvattennätet?

– Du kan tidigast påbörja arbetet på din tomt när Gästrike Vattens arbete är slutfört. Områdesledningarna måste besiktas och provtryckas samt kopplas ihop med befintligt system innan du kan koppla in dig på dagvattennätet. Gästrike Vatten meddelar dig när förbindelsepunkten är upprättad/klar.

Får man ha dränering från huset kopplat till spilledningen (avloppsledningen)?

– Nej, det är inte tillåtet att ha dräneringsledningen från huset kopplat till spilledningen. Du som fastighetsägare är skyldig att koppla om dräneringsledningen till dagvattenledningen så snart du kan.

Måste jag koppla in fastigheten till dagvattenledningen?

– Nej, du behöver inte koppla in dig till dagvattensystemet om du kan ta hand om regnvatten på annat sätt.

Kostnader

Vad kostar det att koppla in fastigheten på dagvattensystemet?

– Berörda fastigheter ingår i verksamehetsområdet för vatten och avlopp och har därmed redan betalat anslutningsavgift för vatten-, spill- och dagvatten.

Trafiksäkerhet

Kommer trafiken att dirigeras om?

– Hagaströmsutfarten kommer att vara öppen större delen av projekttiden. Det är endast när vi ska passera Hagaströmsutfarten med ledningen som trafiken kan komma att ledas om. Det kan i bästa fall vara möjligt att hålla ett körfält öppet i taget, då går det att passera på Hagaströmsutfarten även om framkomligheten är begränsad.

Hur säkerställer Gästrike Vatten att trafiksäkerheten upprätthålls?

– Gästrike Vatten är mån om att alla som bor och arbetar i området ska vara säkra, därför följer vi alltid gällande trafikföreskrifter. Vi ber alla som vistas i området att ha tålamod och visa extra mycket hänsyn.

Återställningsarbete

Kommer vägarna att asfalteras om efter att arbetet är avslutat eller lappar ni bara i?

– Berörda vägar får ny beläggning på hela vägbanan, det vill säga Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen i
etapp 1.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Karta över berörda gator och hushåll.

Karta över berörda, med etappindelning

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Tilja

Byggledare: Yngve Hedman

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se