Gästrike Vatten

Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen, Hagaström

I år satsar Gästrike Vatten på att renovera och bygga ut VA-ledningarna vid Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen. Det är ett arbete som utförs för att minska problem med vattenläckor och regnvatten som bildar pölar och vattensjuka områden.

karta över området

Vad händer just nu?

Möte 6 oktober - för boende på Hagvägen och Skymda Vägen

VA-arbetet på Hagavägen börjar bli klart. Vi vill gärna berätta för dig hur den nya dagvattenanläggningen fungerar och vad du behöver göra för att ansluta dig. Kanske har du frågor till oss också?

Datum: 6 oktober
Tid: 18.00
Plats: Matsalen, Hagaströms skola

Drop in! Du behöver inte anmäla dig i förväg. Vi bjuder på fika.

OBS! Mötet är endast för boende på Hagavägen och Skymda vägen. Antalet deltagare på mötet är begränsat till max en person/hushåll. Stanna hemma om du känner symptom och kom ihåg att hålla avstånd. För dig som inte kan komma på mötet kommer information att läggas upp på hemsidan.

Du som bor på Rälsläggarvägen, Pliggvägen och Dressinvägen blir inbjudna till möte längre fram.

Arbete pågår

Schakt- och ledningsarbetet går mot sitt slut på Hagavägen. Arbete pågår på Rälsläggarvägen. Det är begränsad framkomlighet och vi ber alla att vara extra försiktiga i arbetsområdet. BJ informerar fastighetsägare om framkomlighet och andra praktiska frågor om det behövs. Bär gärna reflexväst så att grävmaskinisten ser dig bra.

Behöver du en reflexväst? Kontakta Jessica Zetterholm

Missfärgat vatten

När gamla ventiler, sm inte använts på länge, öppnas och stängs kan missfärgningar av vattnet uppstå. Det är inte farligt. Prova att öppna alla kranar och spola 10-15 minuter eller tills vatnet är klart igen.

Avrinningen för regnvatten har blivit sämre i närheten av Hagavägen och Pliggvägen. Regnvatten bildar pölar och vattensjuka områden. I samband med att vi utför VA-arbete i området förnyar vi även befintliga vatten- och spilledningarför att minska risken för vattenläckor och stopp i ledningen i framtiden.

Ny teknik

Gästrike Vatten bygger ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att lösa problem med vattensjuka området och problem med avrinning. Magasinet placeras under marken och kan fördröja dagvattenflödet med cirka ett badkar i sekunden. Systemet byggs med 1080 st kassetter som sammanfogas och staplas på varandra på en yta som är 24 * 11 meter.

Entreprenör utses i april, arbetet med etapp 1 startar i april/maj 2020 och ska vara klart innan årets slut. Entreprenaden utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. Under 2021 kommer vi att fortsätta förbättra VA-ledningarna i Hagaström.

Besiktning av fastighter

Under vecka 21 kommer företaget Bjerking AB att utföra besiktning av fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade direkt av Bjerkings. En utvändig besiktning av husgrunden kommer att göras, du behöver inte vara hemma. Bjerkings medarbetare bär varselkläder kan identifiera sig på begäran.

Här hittar du svar på frågor som boende i området har ställt till projektet.

Information

Blir det möte trots att coronaviruset härjar?
Ja, det blir informtionsmöte. Gästrike Vatten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du får göra en egen riskbedömning om du kan delta på mötet eller ej.

Hur får jag veta om mötet blir inställt?
Informationen läggs här på hemsidan och vi sätter upp information på entrén till skolan.

Hur får jag information om jag inte kan gå på mötet?
All information läggs ut på hemsidan. Det går också bra att kontakta Gästrike Vattens kundtjänst på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

Utförande

Vilken entreprenör ska utföra arbetet?
Upphandling blir klar i april. Så snart det är klart vilken entreprenör som ska utföra arbetet lägger vi ut informationen här.

Var börjar ni gräva?
Det är entreprenören som planerar arbetet i området och därför vet vi inte var de startar. Information läggs här på hemsidan senare.

När utförs arbetet?
Arbetet startar i maj och pågår till december och utförs på vardagar
6.30-16.

Kommer vattnet att stängas av?
Nej, du kommer att ha vatten som vanligt. Det är bara när vi kopplar in nya ledningar som det blir kortare avstängningar.

Hur får jag veta om vattnet stängs av?
Om vattnet måste sängas av skickar vi SMS till dig. Läs mer om vår sms-funktion här. Du hittar även information om avstängningar på vår sida för driftinformation.

Dagvatten

Vi vill koppla in vår fastighet till dagvattensystemet. Hur gör man?
Du behöver ansluta till förbindelsepunkten som ligger vid tomtgräns för att koppla in dagvatten. Det innebär att du behöver gräva och lägga ledning på din tomt fram till förbindelsepunkten.

När kan jag börja utföra arbete på min tomt om jag vill koppla in mig på dagvattennätet?
Du kan tidigast påbörja arbetet på din tomt när Gästrike Vattens arbete är slutfört. Områdesledningarna måste besiktas och provtryckas samt kopplas ihop med befintligt system innan du kan koppla in dig på dagvattennätet. Gästrike Vatten meddelar dig när förbindelsepunkten är upprättad/klar.

Får man ha dränering från huset kopplat till spilledningen (avloppsledningen)?
Nej, det är inte tillåtet att ha dräneringsledningen från huset kopplat till spilledningen. Du som fastighetsägare är skyldig att koppla om dräneringsledningen till dagvattenledningen så snart du kan.

Måste jag koppla in fastigheten till dagvattenledningen?
Nej, du behöver inte koppla in dig till dagvattensystemet om du kan ta hand om regnvatten på annat sätt.

Kostnader

Vad kostar det något att koppla in fastigheten på dagvattensystemet?
Berörda fastigheter ingår i verksamehetsområdet för vatten och avlopp och har därmed redan betalat anslutningsavgift för vatten-, spill- och dagvatten.

Trafiksäkerhet

Kommer trafiken att dirigeras om?
Hagaströmsutfarten kommer att vara öppen större delen av projekttiden. Det är endast när vi ska passera Hagaströmsutfarten med ledningen som trafiken kan komma att ledas om. Det kan i bästa fall vara möjligt att hålla ett körfält öppet i taget, då går det att passera på Hagaströmsutfarten även om framkomligheten är begränsad.

Hur säkerställer Gästrike Vatten att trafiksäkerheten upprätthålls?
Gästrike Vatten är mån om att alla som bor och arbetar i området ska vara säkra, därför följer vi alltid gällande trafikföreskrifter. Vi ber alla som vistas i området att ha tålamod och visa extra mycket hänsyn.

Återställningsarbete

Kommer vägarna att asfalteras om efter att arbetet är avslutat eller lappar ni bara i?
Berörda vägar får ny beläggning på hela vägbanan, det vill säga Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen i etapp 1.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Film om projektet och den tekniksa lösningen

Projektgruppen har gjort en kort film med information om projektet.

dagvattenmagasin
skylt pliggvägen
skylt hagavägen

Projektgrupp

Projektledare: Marcus Tilja

Byggledare: Yngve Hedman

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats