Gästrike Vatten

VA-arbete Pingeltorp

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar i Pingeltorp. Arbetet är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun. Ledningarna är gamla och det har varit problem med läckor och stopp.

gatuskylt Hallonvägen

Vad händer just nu?

23 mars 2022

Så snart vädret tillåter fortsätter vi att renovera vattenledningen i Pingeltorp. VA-arbetet beräknas vara helt klart i början av sommaren.

Ledningarna är gamla och i dåligt skick. Filmning av ledningarna visar att renovera ledningarna med ett nytt ytskikt är den bästa metoden. Det här är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.

Arbetet startar i slutet av juni och entreprenören börjar med att renovera spilledningen. Det är NCC som kommer att utföra arbetet. Metoden som de använder är schaktfri, de kommer att öppna brunnslock och föra in "en strumpa" som sedan härdas med UV-ljus. Ledningen bli som ny på insidan och håller i minst hundra år.

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Infodra spilledning

vecka 26

Semester

vecka 28-30

Infodring vattenledning

vecka 31

Återställingsarbete, asfaltering

vecka 35-36

Det kan bli begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Det är främst cykelbanan vid Smultronställets förskola som påverkas. Var extra försiktig i området och respektera avspärrningar.

Prata gärna med dina barn om att de ska vara försiktiga också.

När startar arbetet?

Arbetet startar efter skolavslutningen i slutet av juni.

När blir arbetet klart?

- I augusti/september 2021

Vem utför arbetet?

NCC infodrar spilledningen.

Påverkas trafiken?

Trafiken i området ökar och det kan bli begränsad framkomlighet. Främst på cykelbanan vid Smultronställets förskola.

Kan jag parkera på vanliga platsen när jag hämtar och lämnar på förskola/fritids?

- Det kan tidvis vara begränsad framkomlighet.

Kommer ni att gräva på skolgården?

- Ja, vi kommer att gräva gropar på skolgården och det blir avspärrat runt dem.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen