Gästrike Vatten

VA-arbete Pingeltorp

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar i Pingeltorp. Arbetet är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun. Ledningarna är gamla och det har varit problem med läckor och stopp.

grävmaskin

Vad händer just nu?

april, 2021

Gästrike Vatten förbereder renovering av VA-ledningar i Pingeltorp, Sätra.

Ledningarna har filmats för att ta reda på i vilket skick de är i och vad som behöver göras. Arbetet beräknas starta i mitten av juni och pågå till slutet av augusti.

Ledningarna är gamla och i dåligt skick. De renoveras för att minska risk för problem med läckor och stopp. Det här är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.

Arbete under semetern. Information kommer

Preliminär tidplan, mer info inom kort

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Arbetet startar

mitten av juni

Infodring av vattenledning


Infodring av spilledning


Återställingsarbete

augusti/september

Det kan bli begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Mer information kommer.

När startar arbetet?

Arbetet startar efter skolavslutningen i mitten av juni.

När blir arbetet klart?

- I augusti/september 2021

Vem utför arbetet?

- Gästrike Vatten återkommer med information om vem som är entreprenör

Påverkas trafiken?

Trafiken i området ökar och det kan bli begränsad framkomlighet.

Kan jag parkera på vanliga platsen när jag hämtar och lämnar på förskola/fritids?

- Gästrike Vatten återkommer med information

Kommer ni att gräva på skolgården?

- Ja, vi kommer att gräva gropar på skolgården och det blir avspärrat runt dem.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se