Gästrike Vatten

VA-arbete på Parkvägen

Gästrike Vatten förnyar dagvattenledningen som ligger i Parkvägen. Arbetet avslutades på tisdagkvällen, sex dagar innan utsatt tid.

Parkvägen vid Solängsskolan

Vad händer just nu?

Redan på tisdagkvällen kördes trafikavspärrningarna bort - sex dagar innan planderat slutdatum! God planering och samordning gjorde att vi blev klar iförtid. Inför arbetet träffades alla inblandade aktörer för stämma av samordning och tillvägagångssätt. Det är mycket som ska fungera och det är särskilt viktigt att det flyter på i centrala områden som är hårt trafikerade. Furuviks Grävtjänst har schaktat och återställt, NCC No Dig har infodrat dagvattenledningen och NCC har asfalterat. Stort tack till duktiga entreprenörer som har jobbat dag och natt för att få jobbet klart. Vädret har varit en risk, regn gör nämligen att ytskiktet i ledningen inte härdar. Den nya dagvattenledningen håller 80-100 år.

Stort tack till boende, gångare och cyklister för visad hänsyn och tålamod i arbetsområdet.

Fredrik Widen, NCC sista lagret asfalt läggs på

Vi har asfalterat ett 15-20 cm tjockt lager med grövre asfalt och nu lägger vi på sista lagret för att få en hållbar yta säger Fredrik Widen, NCC.

Schakt med frilagd ledning och kammare

Schakt med frilagd ledning och kammare

Ledningen, som är från 1920-talet, ligger i en av Gävles mest trafikerade gator och går genom bostadsområden och annan bebyggelse, en läcka kan komma att orsaka omfattande skador. Det här är ett planerat arbete som ingår i förnyelseplanen för VA-ledningar i Gävle kommun.

Bakgrund

I maj 2019 lagades en akut läcka på Parkvägen och då byttes även vattenledningen på en kortare stäcka. I år renoveras en längre sträcka av dagvattenledningen som ett led i vårt förebyggande arbete.

Lagning av akut läcka på Parkvägen 2019

Lagning av läcka, Parkvägen 2019

Arbetet utförs 17-31 augusti om vädret tillåter. Det går inte att utföra arbetet om det blir regn eftersom ledningen fylls med vatten då. Ledningen är nästan en meter i diameter och när den är full är det tusentals liter i den. Tidsplanen är preliminär och kan ändras.

Tabell över tidsplan
Datum

Arbetsplanering

17 augusti

Båda körfälten på Parkvägen stängs av natten mot måndag mellan Solängsskolan och Konserthuset. Gång- och cykelvägen är öppen.

17-19 augusti

Schaktarbete och föreberedelser för att förnya ledning.

ons 19 augusti

Schaktarbete avslutas ungefär vid lunch. De större maskinerna står stilla/lämnar området i väntan på återställningsarbete

19 - 21 augusti

Infodring av ledning (ledningsarbete) startade på förmiddagen. Entreprenören arbetar dygnet runt då arbetet är väderberoende. Det får inte komma regn när infordring pågår. En kompressor kommer att vara igång tills ytskiktet har härdat klart. Kompressorn låter en del men är nödvändig för att få ytskiktet att härda.

21 augusti

Återställningsarbete utförs kl 6.30-16. Buller och väldigt begränsad framkomlighet

24-31 august

Återställningsarbete fortsätter och avslutas med asfaltering (prel. måndag eftermiddag eller tisdag)


Stor påverkan på trafiken

Parkvägen kommer att vara avstängd mellan Konserthuset och Solängsskolan. Följ tillfällig (orange) skyltning och välj gärna en annan väg om du kan. Gång- och cykelväg kommer att vara öppen men vi ber dig att vara mycket försiktig i arbetsområdet. Prata gärna med dina barn om att de är extra uppmärksamma och försiktiga i trafiken.

Boende på Parkvägen kommer att få mer information närmare arbetets start.

Schaktning och "NoDig"

Gästrike Vatten har valt en kombination av traditionell schaktning och schaktfri ledningsförnyelse. Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig” och är särskilt lämpliga i stadsmiljö. Ledningen får en ny beläggning invändigt och resultatet är lika bra som vid nyläggning eller omläggning.

Metoden är effektiv, miljövänlig och minskar störningar i omgivningen.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Vi har dialog med markägare gällande tillstånd som vi behöver ha inför och under arbetet. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projekt- och byggledare: Mikael Cederholm

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se