Gästrike Vatten

VA-arbete på Parkvägen

Gästrike Vatten förnyar dagvattenledningen som ligger i Parkvägen. Arbetet utförs mellan 17-31 augusti 2020.

Bild av Parkvägen vid Solängsskolan

Vad händer just nu?

På måndag 17 augusti startar ett större VA-arbete på Parkvägen. Båda körfälten på Parkvägen stängs av för fordonstrafik mellan Solängsskolan och Konserthuset. Gång- och cykelbanan är öppen för gående och cyklister men vi ber alla att vara extra försiktiga i arbetsområdet.

Arbetet får stor påverkan i trafiken, mer än 14.000 fordon passerar på Parkvägen varje dygn och därför arbetar vi dygnet runt för att få arbetet klart så snabbt som möjligt.

Ledningen, som är från 1920-talet, ligger i en av Gävles mest trafikerade gator och går genom bostadsområden och annan bebyggelse, en läcka kan komma att orsaka omfattande skador. Det här är ett planerat arbete som ingår i förnyelseplanen för VA-ledningar i Gävle kommun.

Bakgrund

I maj 2019 lagades en akut läcka på Parkvägen och då byttes även vattenledningen på en kortare stäcka. I år renoveras en längre sträcka av dagvattenledningen som ett led i vårt förebyggande arbete.

Lagning av akut läcka på Parkvägen 2019

Lagning av läcka, Parkvägen 2019

Arbetet utförs 17-31 augusti om vädret tillåter. Det går inte att utföra arbetet om det blir regn eftersom ledningen fylls med vatten då. Ledningen är nästan en meter i diameter och när den är full är det tusentals liter i den.


Datum

Arbetsplanering

17 augusti

Båda körfälten på Parkvägen stängs av natten mot måndag mellan Solängsskolan och Konserthuset. Gång- och cykelvägen är öppen.

17-18 augusti

Schaktarbete och föreberedelser för att förnya ledning

18 - 21 augusti

Infodring av ledning (ledningsarbete)

22-31 augusti

Ledningsarbete, återställning och asfaltering


Stor påverkan på trafiken

Parkvägen kommer att vara avstängd mellan Konserthuset och Solängsskolan. Följ tillfällig (orange) skyltning och välj gärna en annan väg om du kan. Gång- och cykelväg kommer att vara öppen men vi ber dig att vara mycket försiktig i arbetsområdet. Prata gärna med dina barn om att de är extra uppmärksamma och försiktiga i trafiken.

Boende på Parkvägen kommer att få mer information närmare arbetets start.

Schaktning och "NoDig"

Gästrike Vatten har valt en kombination av traditionell schaktning och schaktfri ledningsförnyelse. Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig” och är särskilt lämpliga i stadsmiljö. Ledningen får en ny beläggning invändigt och resultatet är lika bra som vid nyläggning eller omläggning.

Metoden är effektiv, miljövänlig och minskar störningar i omgivningen.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Vi har dialog med markägare gällande tillstånd som vi behöver ha inför och under arbetet. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projekt- och byggledare: Mikael Cederholm

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats