Gästrike Vatten

Nytt reningsverk i Gävle

För att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk.

vy över duvbackens reningsverkFör att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk.
Till Duvbackens reningsverk leds idag avloppsvatten från centrala Gävle samt från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille. Gävle kommun växer och har en befolkningsprognos på att till 2030 växa till 120 000 personer och till år 2050 växa till 150 000 personer. Gävle kommun räknar också med att fler omvandlingsområden kommer att anslutas inom de närmsta fem åren samt att en ökad anslutning i det befintliga verksamhetsområdet kan bli aktuellt. Därför behöver Gävle Vatten AB bygga ett nytt reningsverk.

Utökat tillstånd för Duvbackens reningsverk

Innan det nya reningsverket är klart har Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

Det utökade tillståndet ger oss möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och ge tid till att hitta de mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot 2050. Just nu pågår en utredning om lokalisering av nytt reningsverk i Gävle.
I och med det nya utökade tillståndet, som är tidsbegränsat till år 2027, har vi möjlighet att ta emot en belastning upp till 120 000 personekvivalenter. I tillståndet ingår det att verket måste kompletteras med ett polersteg för rening av fosfor. Det kommer vi att installera under våren 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats