Gästrike Vatten

Ny Brunn Valbo

Gästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

Arbetsmaskin för brunnsborrning parkerad i tallskog.

Arbetsmaskin för brunnsborrning. Foto: Torbjörn Wallin

Vad händer just nu?

Provpumpning och provtagning pågår i brunnen under 2020 för att kartlägga mängd vatten och dess kvalitetet.

Bakgrund

Vattenverket i Valbo försörjer cirka 12.000 hushåll i Valbo, Hagaström och Forsbacka med dricksvatten. Idag är vattentillgången ansträngd och det beror bland annat på grundvattenkvalitet, beredning i vattenverket och brunnstekniska aspekter samt tillgången på grundvatten.

Mål

Målet är att säkra dricksvattnet, skapa trygghet och tillväxt i Valbo med omnejd i framtiden.

Syfte

Syftet med den nya brunnen är att avlasta nuvarande brunn. Möjligheten att fördela grundvattenuttaget till Valbo vattenverk mellan två uttagsbrunnar ger flera fördelar.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se.