Gästrike Vatten

Ny Brunn Valbo

Gästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

brunnsborrning

 Arbetsmaskin för brunnsborrning. Foto: Torbjörn Wallin

Vad händer just nu?

Provpumpning och provtagning pågår i brunnen under 2020 för att kartlägga mängd vatten och dess kvalitetet.

Bakgrund
Vattenverket i Valbo försörjer cirka 12.000 hushåll i Valbo, Hagaström och Forsbacka med dricksvatten. Idag är vattentillgången ansträngd och det beror bland annat på grundvattenkvalitet, beredning i vattenverket och brunnstekniska aspekter samt tillgången på grundvatten.

Mål
Målet är att säkra dricksvattnet, skapa trygghet och tillväxt i Valbo med omnejd i framtiden.

Syfte
Syftet med den nya brunnen är att avlasta nuvarande brunn. Möjligheten att fördela grundvattenuttaget till Valbo vattenverk mellan två uttagsbrunnar ger flera fördelar:

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats