Gästrike Vatten

Nyanslutningar i Lindbacka

Gästrike Vatten drar fram vatten och avloppsledningar till sju nya tomter i Lindbacka.

grupp_som_tittar_pa_kartor_i_falt.jpg

Vad händer just nu?

23 april 2021

Bakom gruppboendet på Lindbackavägen 16 finns sju nya villatomter som GästrikeVatten sak dra fram kommunalt vatten och avlopp till. Arbetet startar i början av maj och pågår till juni 2021.

Gästrike Vatten drar fram vatten- och spillvattenledningar för att möta Gävles ökade behov av exploatering av bostäder. Villaområdet Lindbacka växer och sju nya villor ska byggas i området.

Vägen är öppen för trafik men tung trafik och arbetsfordon ökar i området. Det kan tidvis bli begränsad framkomlighet.

Lindbacka karta

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Entreprenören etablerar arbetsplats

slutet av april

Arbetet startar

maj

Arbetet klart

juni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ut euismod sapien. Sed eget eros quis velit vulputate pulvinar quis in enim. Nam pellentesque consequat fringilla. Praesent nec imperdiet erat, rhoncus placerat lorem. Phasellus in luctus orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ut euismod sapien. Sed eget eros quis velit vulputate pulvinar quis in enim. Nam pellentesque consequat fringilla. Praesent nec imperdiet erat, rhoncus placerat lorem. Phasellus in luctus orci.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se