Gästrike Vatten

VA-arbete på Mårtsbovägen, Järvsta

Gästrike Vatten förnyar spilledningen på Mårtsbovägen i Järvsta under vecka 10 2021.

Kartbild över område för VA-arbete

VA-arbete utförs under vecka 10


23 februari

Gästrike Vatten ska renovera spilledningen som är gammal och i dåligt skick. Arbetet utförs i början/mitten av vecka 10 (8-10 mars). Om allt går bra så tar arbetet bara en dag. Våra entreprenörer är på plats mellan 6.30 - 16.

Det blir begränsad framkomlighet på Mårtsbovägen och vi ber dig ha tålamod i trafiken. Var vänlig och respektera avspärrningar, de är till för att du och våra medarbetare ska vara säkra på platsen. Prata gärna med dina barn om att de ska vara extra försiktiga i området.

Missfärgat vatten

När gamla ventiler, som inte använts på länge, öppnas och stängs kan missfärgningar av vattnet uppstå. Det är inte farligt. Prova att öppna alla kranar och spola 10-15 minuter eller tills vatnet är klart igen.


Förebyggande underhållsarbete

Arbetet är en del i Gästrike Vattens arbete med att förnya ledningsnätet i Gävle. Ledningen är gammal och i dåligt skick. Nu förnyar vi ledningen för att minska risk för skador och undvika störningar i driften. 

"No dig" - en schaktfri metod

På Mårtsbovägen kommer vi att använda oss at en metod som kallas för "no dig". Det innebär att vi schaktar oss ner till ledningarna på några få ställen och det blir endast några gropar i stället för att hela vägen grävs upp.

Ett glasfiberfoder förs in i den befintliga ledningen och härdas med UV-ljus. Den nya ytbeläggningen likställs med nya ledningar och har en livslängd på ungeför 100 år. Metoden är både miljövänlig och kostnadseffektiv i jämförelse med traditionella metoder.

Det bästa av allt är att du inte drabbas av lika stora störningar i vardagen som vid traditionell schaktning.
"No dig" går snabbare, stör mindre och och är bättre för miljön.

Arbetet pågår 8-11 mars 2021 mellan klockan 6.30 - 16.
Om allt går som det ska tar arbetet bara en dag, men man vet aldrig vad som döljer sig i marken och därför har vi lagt till några extra dagar i tidplanen.


Entreprenören infomerar

Prata i första hand med entreprenören om du har frågor om vad som händer på plats. Det är entreprenören som ansvarar för att planera och utföra grävarbetet men också för att hålla dig som bor i området informerad om läget. Gästrike Vattens kundtjänst finns också tillgänglig för dig.

Det finns vatten i kranen

Vattenleveransen fungerar som vanligt under hela VA-arbetet.

Här hittar du svar på vanliga frågor

Kommer jag att ha vatten i kranen?

– Ja, vattenleveransen fungerar precis som vanligt.

Kan jag använda avloppet?

– Ja, du kan använda avloppet som vanligt.

Vilken entreprenör ska utföra arbetet?

– Furuviks Grävtjänst schaktar gropar och NCC "No dig" utför infodring av ledningen.

Var gräver ni?

– På Mårtsbovägen , från 76:an fram till Mårtsbovägen 11.

Kommer ni att gräva upp hela vägen?

– Nej, vi schaktar bara gropar, 2-4 stycken.

Stänger ni av trafieken på Mårtsbovägen??

– Nej, du kan köra på vägen men det blir begränsad framkomlighet. Åka gärna några minuter tidigare så att du slipper stressa.

Hur upprätthåller Gästrike Vatten att säkerheten på plats?

– Gästrike Vatten är mån om att alla som bor och arbetar i området ska vara säkra. Vi spärrar av och följer vi alltid gällande trafikföreskrifter. Vi ber alla som vistas i området att ha tålamod och visa extra mycket hänsyn.

 

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se