Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse Norrtull

Gästrike Vatten renoverar och förnyar vatten- och spilledningar vid Norrtull. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

För att kunna renovera befintliga ledningar behöver vatten och spill ledas bort i provisoriska rör.

Varför gör vi det här?

15 september 2022

Just nu utför Gavle fastigheter AB ett arbete med nybyggnation av förskolan Skräddargården, som ligger vid Stora Esplanadgatan vid Norrtull. Gästrike Vatten har vatten- och spilledningar i området som behöver renoveras. Vi utför därför detta förnyelsearbete samtidigt som Gavle fastigheter för att minska påverkan för boende och allmänhet.

Entreprenaden beräknas pågå från september och vara klart senast november 2022.

Under tiden då förnyelsearbetet av ledningarna pågår kommer dricks- och spillvatten att ledas i provisoriska ledningar. Detta kan medföra att du som bor i ormårdet upplever en obehaglig lukt. Medan arbetet pågår under dagtid kan även buller förekomma.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen