Gästrike Vatten

VA-ledningar flyttas

Gästrike Vatten flyttar allmänna VA-ledningar som ligger inne på privata tomter för att underlätta framtida underhållsarbete.

gatuskylt hammarsbacksvägen

Vad händer just nu?

20 oktober, 2021

VA-arbetet klart i december

Med anledning av tekniska utmaningar i entreprenaden uppstått kommer arbetet att bli klart först i december.

20 oktober, 2021

Här hittar du din post

Från och med torsdag 21 oktober finns tillfälliga brevlådor placerade vid Hammarsbacksvägen 30.

Vi ber om ursäkt för problem som uppstått med posten och hoppas att det ska funger bra från och med nu.

15 september, 2021

Under vecka 38 startar VA-arbetet på Hammarsbacksvägen. Hammarbacksvägen kommer att stängas av på en kortare sträcka, se under "mer information" nedan.

Gästrike Vatten flyttar allmänna VA-ledningar som ligger inne på privata tomter för att underlätta framtida underhållsarbete. Arbetet utförs av Furuviks Grävtjänst.

Gästrike Vatten flyttar ledningar som sedan gammalt är dragna över privata fastigheter för att underlätta framtida underhåll.

Gästrike Vatten planerar arbetet tillsammans med entreprenören med fastighetsägarnas framkomlighet i åtanke. Det är trångt i området och arbetet kommer att medföra mycket begränsad framkomlighet eftersom vägen endast rymmer ett fordon i bredd samt att det finns staket och gärdesgårdar på båda sidor av vägen.

Hela vägbanan behöver grävas upp och entreprenören behöver vara extra försiktig för att skydda privat egendom.

Här pågår arbete

För att kunna utföra arbetet så måste en del av Hammarsbacksvägen att stängas av och det innebär att det kommer att bli lite krångligare än vanligt att ta sig fram. Fråga gärna entreprenören på plats om det är några oklarheter.

Så här stängs Hammarbacksvägen av

karta hammarbacksvägen

Preliminär tidplan för VA-arbete på Hammarbacksvägen

Preliminär tidplan

Aktivitet

När?

Entreprenör utses: Furuviks Grävtjänst AB

Klart

Arbetet startar

vecka 38

Arbetet klart

mitten av november

Hela vägbanan behöver grävas upp och entreprenören behöver vara extra försiktig för att skydda privat egendom. Boende kan behöva parkera på gatan under vissa perioder.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se