Gästrike Vatten

VA-arbete: Häckvägen och
Norra Prästvägen, Hille

Gästrike Vatten bygger nya VA-ledningar på Häckvägen och byter två brunnar på Norra Prästvägen. 

""

Vad händer just nu?

Furuviks Grävtjänst utför arbetet på vardagar 6.30-16 och 6.30-13 på fredagar.

Semester vecka 29-32.

Gästrike Vatten bygger nya VA-ledningar på Häckvägen och byter några brunnar på Norra Prästvägen. Anledning är att det varit problem med vattenläckor under en tid.

Arbetet startas upp i början av juni och ska vara klart i september.

Semester

Entreprenören har semester vecka 29-31 och då pågår inget arbete.

Begränsad framkomlighet

Norra Prästvägen stängs under cirka en vecka när brunnarna byts och trafiken på Häckvägen leds om med orange skyltning. Vi ber dig att ha tålamod och vara extra försiktig i trafiken och arbetsområdet.

 

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projekt- och byggledare: Mikael Cederholm

Projektering: Amanda Borglund och Johan Grees

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se