Gästrike Vatten

Flytt av huvudledning i Strömsbro

Gästrike Vatten utför flytt av huvudledning på Storgatan/Norrlandsgatan i Strömsbro.

Avstängd gata med vägskyltar och grävmaskin.

Varför gör vi det här?

1 juni, 2020

Den nya vattenledningen ska ersätta en befintlig vattenledning som går via en villatomt. Detta arbete genomförs för att vi på ett smidigt sätt ska ha möjlighet att komma åt och laga ledningar vid tillfälliga avbrott, samt minska risken för skador på fastigheter vid eventuella läckor.

Detta är ett arbete som samordnas med Gävle kommun som samtidigt bygger ut gång- och cykelvägen efter Storgatan och Gävle Energi som förnyar gatubelysning samt kraftkabel.

Entreprenaden beräknas starta under vecka 22 och pågå i cirka två månader.

Storgatan kommer att stängas av helt eller delvis i etapper, skyltar med mer information kommer att finnas på plats.

Arbetet utförs under vardagar mellan 07.00-17.00.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Karl Danielsson

Entreprenad: Sören Johansson AB

Kommunikation: Elin Björkman

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen