Gästrike Vatten

VA-anslutningar i Ersbo

Gästrike Vatten bygger ut vatten och avlopp till nya företag på industriområdet i Ersbo.

varselklädda människor framför grävmaskin

Vad händer just nu?

9 december, 2021

Gästrike Vatten bygger nya vatten- och avloppsanslutningar på Bakvretsgatan och Johannesbergsvägen i Ersbo.
Arbetet startar i mitten av december och pågår till slutet av februari 2022.

Trafik på Johannesbergsvägen leds om

Trafiken påverkas i mindre omfattning på Johannesbergsvägen och Bakvretgatan. Fordonstrafik leds om via en tillfällig väg. Var vänlig och följ orange skyltning

Det kan bli trångt och begränsad framkomlighet periodvis.

Sprängningarbete

Sprängningsarbete kan förekomma.


karta VA-arbete Bakvretsgatan och Johannesbergsvägen i Ersbo

Preliminär tidplan

Preliminär tidplan

Aktivitet

När

Schaktarbete på Bakvretsgatan

13 - 31 december 2021

Schaktarbete på Johannesbergsvägen

1 januari - 28 februari 2022

.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Kristian Olsson

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se