Gästrike Vatten

Drabantvägen, Kungsbäck

Gästrike Vatten bygger en ny dagvattenledning på Drabantvägen i Kungsbäck och Soldatvägen 9-17 får nya VA-ledningar och ventiler fram till tomtgräns. Arbete utförs för att minska problem med regnvatten som bildar pölar och översvämning.

Trottoar asfalterad

Trottoaren asfalterades i december 2020

Vad händer just nu?

17 december

VA-arbetet på Drabantvägen är klart och eftersyn utförs 18 december. Vi är medvetna om att VA-arbeten har
påverkat din vardag och vi vill tacka dig för visad hänsyn och tålamod under projekttiden.

Fastighetsägare kommer att få möjlighet att koppla in sig på den nya dagvattenledningen, mer information kommer i början av 2021.

Läs mer om hur du tar hand om dagvatten här.

29 oktober

Idag läggs det första och tjocka lagret med asfalt på Drabantvägen. Asfaltering görs i två steg, vi kommer att återkomma och lägga ytterligare ett lager för att vägen ska bli mer hållbar. När vi kommer tillbaka (inom kort) och lägger "toppen" lagas även hål på Soldatvägen.

25 augusti

Arbetet på Soldatvägen börjar bli klart och inom kort påbörjas arbetet på Drabantvägen. Det innebär att det blir en byggarbetsplats, med buller och damm och det blir begränsad framkomlighet. Entreprenören håller berörda fastighetsägare informerade om läget dag för dag. Vi ber dig att inte gå innanför avspärrningar, har tålamod och vara extra försiktig i arbetsområdet.Gul grävmaskin fyller igen hålet som schaktats upp.

Schakt återfylls med olika sorters massor efter färdigställt ledningsarbete..

Vi bygger ut dagvattennätet för att hantera och förebygga problem med dagvatten i området.

Arbetet utförs för att förbättra dagvattenhanteringen på Drabantvägen. Berörda fastighetsägare erbjuds anslutning till dagvattensystemet. Dräneringsledningar som är kopplade till spilledningen behöver kopplas till dagvattenledningen när arbetet är klart.

Karta över berörda på Drabantvägen

Karta över berörda på Drabantvägen

Arbetet startar i maj 2020 och ska vara klart i november. Entreprenaden utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. Semester vecka 29-32.

Bra tips till dig som är fastighetsägare hittar du broschyrerna under fliken dokument som är framtagna i samarbete med branschorganistionen Svenskt Vatten.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Fredrik Dahlberg

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se