Gästrike Vatten

Drabantvägen, Kungsbäck

Gästrike Vatten bygger en ny dagvattenledning på Drabantvägen i Kungsbäck och Soldatvägen 9-17 får nya VA-ledningar och ventiler fram till tomtgräns. Arbete utförs för att minska problem med regnvatten som bildar pölar och översvämning.

karta av drabantvägen

Vad händer just nu?

25 augusti

Arbetet på Soldatvägen börjar bli klart och inom kort påbörjas arbetet på Drabantvägen. Det innebär att det blir en byggarbetsplats, med buller och damm och det blir begränsad framkomlighet. Entreprenören håller berörda fastighetsägare informerade om läget dag för dag. Vi ber dig att inte gå innanför avspärrningar, har tålamod och vara extra försiktig i arbetsområdet.

 

8 juni

Byte av ledningar och servisventiler pågår på Soldatvägen. Provisoriskt vatten kopplas in för att säkerställa att vattenleveransen fungerar som vanligt under arbetets gång. Kortare avstängningar kan förekomma. Avstängningar meddelas via SMS.

Schaktet återfylls med massor

Schakt återfylls med massor

Vi bygger ut dagvattennätet för att hantera och förebygga problem med dagvatten i området.

Arbetet utförs för att förbättra dagvattenhanteringen på Drabantvägen. Berörda fastighetsägare erbjuds anslutning till dagvattensystemet. Dräneringsledningar som är kopplade till spilledningen behöver kopplas till dagvattenledningen när arbetet är klart.

Arbetet startar i maj 2020 och ska vara klart i november. Entreprenaden utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. Semester vecka 29-32.

Bra tips till dig som är fastighetsägare hittar du broschyrerna under fliken dokument som är framtagna i samarbete med branschorganistionen Svenskt Vatten.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Fredrik Dahlberg

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Text

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats