Gästrike Vatten

Drabantvägen, Kungsbäck

Gästrike Vatten bygger en ny dagvattenledning på Drabantvägen i Kungsbäck och Soldatvägen 9-17 får nya VA-ledningar och ventiler fram till tomtgräns. Arbete utförs för att minska problem med regnvatten som bildar pölar och översvämning.

Asfaltmaskiner arbetar på väg vid grönområde.

Drabantvägen asfalteras

Vad händer just nu?

9 november

VA-arbetet på Drabantvägen går mot sitt slut och det är dags för dig att utföra arbete på din tomt. Som fastighetsägare är du ansvarig för alla VA-installationer inne på din fastighet. Du behöver se till att din fastighet är rätt kopplad. Läs mer om dagvatten

29 oktober

Idag läggs det första och tjocka lagret med asfalt på Drabantvägen. Asfaltering görs i två steg, vi kommer att återkomma och lägga ytterligare ett lager för att vägen ska bli mer hållbar. När vi kommer tillbaka (inom kort) och lägger "toppen" lagas även hål på Soldatvägen.

25 augusti

Arbetet på Soldatvägen börjar bli klart och inom kort påbörjas arbetet på Drabantvägen. Det innebär att det blir en byggarbetsplats, med buller och damm och det blir begränsad framkomlighet. Entreprenören håller berörda fastighetsägare informerade om läget dag för dag. Vi ber dig att inte gå innanför avspärrningar, har tålamod och vara extra försiktig i arbetsområdet.Schaktet återfylls med massor

Schakt återfylls med massor

Vi bygger ut dagvattennätet för att hantera och förebygga problem med dagvatten i området.

Arbetet utförs för att förbättra dagvattenhanteringen på Drabantvägen. Berörda fastighetsägare erbjuds anslutning till dagvattensystemet. Dräneringsledningar som är kopplade till spilledningen behöver kopplas till dagvattenledningen när arbetet är klart.

Karta över berörda på Drabantvägen

Karta över berörda på Drabantvägen

Arbetet startar i maj 2020 och ska vara klart i november. Entreprenaden utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. Semester vecka 29-32.

Bra tips till dig som är fastighetsägare hittar du broschyrerna under fliken dokument som är framtagna i samarbete med branschorganistionen Svenskt Vatten.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Fredrik Dahlberg

Projektering: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se