Gästrike Vatten

Dagvattenledning på Söder lagas

Ett slukhål har uppstått framför Länsstyrelsen. Det är en dagvattenledning som har gått sönder. Arbete med att byta ledning pågår.

grävmaskin vid länsstyrelsen

Nu åtgärdas slukhålet framför Länsstyrelsen. Foto: Jessica Zetterholm

Vad händer just nu?

2 juli, 2021

Nu pågår arbetet med att laga ledningen som har gått sönder vid Borgmästarplan.

14 juni, 2021

Ett slukhål upptäcktes framför Länsstyrelsen i Gävle under måndagen 14 juni. Det är en dagvattenledning som har gått sönder. Gästrike vatten håller på att undersöka omfattning av skadan och söker de tillstånd som behövs för att starta arbetet.

En dagvattenledning har kollapsat och orsakat ett sluthål framför Länsstyrelsen i Gävle. Ledningen kommer att bytas ut så snart som möjligt.

Som det ser ut nu kommer arbetet att starta under vecka 25 och pågå till slutet av augusti 2021.

Gästrike vatten undersöker omfattningen av skadan för att ta reda på hur många meter av ledningen som behöver bytas ut. När vi byter ut ledningar måste vi schakta och ta bort den gamla trasiga ledningen och arbetet kan bli ganska omfattande.

Trafiken vid Borgmästarplan, Karlavägen och Gustavsgatan kommer att ledas om. Var vänlig och följ anvisning om tillfällig omledning (orange skyltning).

slukhål framför Länsstyrelsen

Ett slukhål har upptått framför Länsstyrelsen. Oraken är att dagvattenledningen har gått sönder. Foto: Jessica Zetterholm

Preliminär tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

När?

Undersöker omfattning av skada

14 juni

Förberedelser för uppstart av arbete

vecka 24

Grävarbete

vecka 26

Arbete klart

vecka 32

Det kan finnas fornlämningar i området och därför samarbetar Gästrike vatten med Länsmuseet i Gävleborg.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

VA-ingenjör: Bengt Falk

Kommunikation: Jessica Zetterholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se