Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Pågående projekt

Lite röd stuga belägen vid vattnet.

Heliga landet, Forsbacka

Gästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Heliga landet 2020. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Gul lyftkran bredvid bassängerna vid avloppsreningsverket

Utökad rening av fosfor på Duvbacken

Gästrike Vatten förbättrar fosforreningen på Duvbackens reningsverk i Gävle. Två reningsbassänger byggs om och nya filter sätts in för att ta bort ännu mer fosfor från avloppsvattnet.

Karta över Stackbo

Stackbo

Gästrike Vatten kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till Microsoft i Stackbo under 2020.

Brunnsborrning i skogen.

Ny brunn i Valbo

Gästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

Flygbild över älv som kantas av träd.

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Flygbild över avloppsreningsverket Duvbacken.

Nytt reningsverk i Gävle

För att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk.

Ledningsnätsförnyelse 2021

Gästrike Vatten arbetar kontinuerligt med att kartlägga och analysera ledningars ålder, markförhållanden och var det finns problem med läckor och stopp. Kartläggningen hjälper oss att prioritera förebyggande arbeten.

Här kan du se arbeten som är planerade, pågående och färdigställda:

grävmaskin

Mårtsbovägen, Järvsta

Renovera spilledning under vecka 10

Trafikskylt hagaström

Pliggvägen, Dressinvägen och Hagavägen, Hagaström

Nya VA-ledningar april - december 2020.

karta hamrångevägen

Hamrångevägen 176-198, Hamrånge

Byte av avloppslösning: april - november 2020

Gatuskylt Drabantvägen

Drabantvägen och Soldatvägen 9-17, Kungsbäck

Ny dagvattenledning: maj-november 2020

Gul grävmaskin

Stabbläggargatan, Bomhus

Vi förnyar och förbättrar VA-ledningarna samt bygger ut dagvattenanslutning till alla fastigheter på Stabbläggargatan 2019-2020

grävmaskin

Nya områden inom Gävle

Takten på exploatering samt omvandling från fritidsboende till permanentboende har de senaste tio åren ökat inom Gävle kommun. Flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden.

Planerade arbeten 2021

 • Hagaström, etapp 2 startar våren 2021
 • Omvandlingsområde Norra Åbyggeby: utbyggnad av kommunalt VA 2021-2026
 • Just nu håller vi på med att planera ledningsnätsförnyelse i flera områden, mer infrormation inom kort

Färdigställda arbeten 2010-2021

Här kan du se några av de större ledningsnätsförnyelsearbeten som har färdigställts under 2020 i Gävle kommun.

 • Heliga landet, Forsbacka: omvandlingsområde, utbyggnad av kommunalt VA till 47 fastigheter
 • Stigsrundan, Stigslund: underhåll av VA-ledningar
 • Hagaström, etapp 1: Nya VA-ledningar och dagvattenmagasin på Hagavägen, Pliggvägen och Dressinvägen
 • Hamrångevägen, ny avloppslösning för 12 fastigheter
 • Drabantvägen, ny dagvattenledning
 • Häckvägen, Hille: Nya VA-ledningar
 • Stabbläggargatan Bomhus, Nya VA-ledningar
 • Ny tryckstegringsstation, Lexeöppnas i nytt fönster: högre tryck i Lexe, nytt distributionsområde för Lexe och Hagaström
 • Brodingatan - Styrmansgatan: asfaltering i samarbete med Gävle kommun, sommar 2020
 • Villagatan, Norrsundet: juni - augusti 2020
 • Skymda vägen - Hagaströmsvägen, Hagaström: Nya VA-ledningar
 • Saltharsfjärden, Norrsundet: nyanslutning klar för inkoppling

Relaterat innehåll