Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

grävmaskin

Nya områden inom Gävle

Takten på exploatering samt omvandling från fritidsboende till permanentboende har de senaste tio åren ökat inom Gävle kommun. Flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden.

skogsväg i Hamrånge

Vatten och avlopp i Hamrångebygden

Det finns begränsningar i hur många fler som kan anslutas till det kommunala VA-nätet i Hamrångebygden idag. Innan vi kan ansluta fler behöver flera åtgärder mer fokus på kvalitet och ökad kapacitet göras.

Pågående projekt

forsbacka

Heliga landet, Forsbacka

Gästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Heliga landet 2020. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö.

stackbo

Stackbo

Gästrike Vatten kommer att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till Microsoft i Stackbo under 2020.

brunnsborrning

Ny brunn i Valbo

Gästrike Vatten anlägger en ny brunn för att möjliggöra tillväxt och öka tillgången på dricksvatten i Valbo med omnejd. En ny brunn är en av flera åtgärder som pågår för att säkerställa dricksvattnets kvalitet och öka tillgången.

duvbacken

Nytt reningsverk i Gävle

För att möta tillväxten i Gävle kommer vi att bygga ett nytt reningsverk.

Ledningsnätsförnyelse 2020

I år satsar Gävle Vatten cirka 25 miljoner kronor på att förnya och förbättra ledningsnätet i Gävle kommun. I Bomhus och Hagaström utförs två större och längre arbeten.

Gästrike Vatten arbetar kontinuerligt med att kartlägga och analysera ledningars ålder, markförhållanden och var det finns problem med läckor och stopp. Kartläggningen hjälper oss att prioritera förebyggande arbeten.

Här kan du se arbeten som är planerade, pågående och färdigställda:

häckvägen

Häckvägen, Hille

Nya VA-ledningar maj-september.

skylt hagaström

Pliggvägen, Dressinvägen och Hagavägen, Hagaström

Nya VA-ledningar april - december 2020.

karta hamrångevägen

Hamrångevägen 176-198, Hamrånge

Byte av avloppslösning: april - november 2020

karta lexe

Lexe

Ny tryckstegringsstation december 2019 - februari 2020

karta drabantvägen

Drabantvägen och Soldatvägen 9-17, Kungsbäck

Ny dagvattenledning: maj-november 2020

grävmaskin

Stabbläggargatan, Bomhus

Vi förnyar och förbättrar VA-ledningarna samt bygger ut dagvattenanslutning till alla fastigheter på Stabbläggargatan 2019-2020

grävning

VA Sälgsjön

Gästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön 2017 - 2019. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det är cirka 120 fastigheter som kommer att beröras när verksamhetsområdet utökas.

Planerade arbeten

 • Villagatan, Norrsundet: juni - augusti 2020
 • Parkvägen, Gävle: Byta dagvattenledning: augusti - september 2020.
 • Stackbo, Valbo: Nyanslutning till Microsoft april - december 2020
 • Brodingatan - Styrmansgatan: asfaltering i samarbete med Gävle kommun, sommar 2020
 • Skymda vägen, Hagaström: återställningsarbete, våren 2020
 • Saltharsfjärden, Norrsundet: återställningsarbete, våren 2020

Färdigställda arbeten 2019

Här kan du se några av de större ledningsnätsförnyelsearbeten som har färdigställts under 2019 i Gävle kommun.

 • Skymda vägen - Hagaströmsvägen, Hagaström: Nya VA-ledningar
 • Saltharsfjärden, Norrsundet: nyanslutning klar för inkoppling
 • Lokattvägen, Lämmelvägen, Illervägen, Trollvägen och Skogsfruvägen i Olsbacka: renoverat spilledning
 • Röjningen, Sätra: renovering av vatten- och spilledning
 • Södra Skeppsbron: ledningsarbete för nyanslutning
 • Södra Kansligatan, Gävle: ledingsnätsförnyelse
 • Kyrkogatan, Gävle: Ny infrastruktur i samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun, april - 31 oktober 2019
 • Stabbläggargatan Bomhus, etapp 1: ledningsnätsförnyelse
 • Åvägen - Furbergsvägen, Forsby: september - oktober 2019
 • Lundkroken, Valbo: Infodring av vattenledning
 • Åbrinken, Valbo: Infodring av vattenledning
 • Norra Brinken, Lexe: byte av ventiler och brunnar
 • Bäckvägen - Skiljebrovägen, Valbo: Infodring av vattenledning
 • Östanbäcksallén - Lundgrens väg, Valbo: Infodring av vattenledning
 • Lindesnäsvägen 31-45, Hagaström: Nya vatten-, spill- och dagvattenledningar
 • Nygatan - Drottninggatan, Gävle: nya ventiler
 • Smäckvägen, Valbo: Nya VA-ledningar
 • Islandsbron, Gävle: Ny avloppspumpstation
 • Mackmyravägen 18-35, Valbo: Nya VA-ledningar

Relaterat innehåll

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats