Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

""

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet till Åbyggeby är ett stort projekt som kommer att ta flera år.

Ledningsnätsförnyelse i Forsby

Under 2023 påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera och förnya spilledningar i Forsby. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

""

Fler kan anslutas till VA i Hamrångebygden

Flera åtgärder har gjorts under 2021 och 2022 för att tillgängliggöra mer dricksvatten och förbättra dricksvattnets kvalitet. Nu visar utvärdering att arbetet har gett mycket god effekt. Cirka 400 personer kan nu anslutas till kommunalt VA.

grävmaskin

Nya områden inom Gävle

Takten på exploatering samt omvandling från fritidsboende till permanentboende har de senaste tio åren ökat inom Gävle kommun. Flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden.

Flygbild över avloppsreningsverket Duvbacken.

Nytt reningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar.

dalälven

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

Morning mist at calm lake

Kompletterande vatten

För att tillgodose att rätt vatten används till rätt ändamål kommer Gästrike Vatten i framtiden kunna erbjuda tekniskt vatten producerat av råvatten som ett komplement till livsmedlet dricksvatten.

Nytt dagvattensystem i Hemsta

Gästrike Vatten bygger ett nytt dagvattensystem och renoverar befintliga vattenledningar i stadsdelen Hemsta. I området bygger vi även ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problem med regn- och smältvatten som ansamlas och inte rinner undan.

Snow dusted rocks in lake during sunrise

Ombyggnation Valbo vattenverk

Gästrike vatten bygger om vattenverket i Valbo för att säkerställa ännu bättre kvalitet på dricksvattnet.

Ledningsnätsförnyelse 2022

Gästrike Vatten arbetar kontinuerligt med att kartlägga och analysera ledningars ålder, markförhållanden och var det finns problem med läckor och stopp. Kartläggningen hjälper oss att prioritera förebyggande arbeten.

""

Ledningsnätsförnyelse Lapphällan

Gästrike Vatten anlägger en ny vattenledning som ska ersätta en befintlig vattenledning som idag går via villatomter samt ligger nära befintliga byggnader.

grävmaskin

Pingeltorp, Sätra

Gästrike Vatten renoverar VA-ledningar i Pingeltorp. Arbetet är en del av förnyelsearbetet i Gävle kommun.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen