Gästrike Vatten

VA-arbete på Vetegatan

Gästrike Vatten förnyar vattenledningen på Vetegatan i Skutskär. Arbetet ett planerat underhållsarbete och ingår i förnyelseplanen för Älvkarleby Vatten.

Två varselklädda personer står i en grop och inspekterar en vattenledning.

Arbetet startar i oktober 2020

Arbetet startar i 12 oktober och beräknas pågå till mitten av november. Det är Markax som utför arbetet.

Det är ett förebyggande arbete som utförs eftersom ledningen är gammal och dålig.

Gästrike Vatten har valt att använda en metod som kallas rörspräckning. Rörspräckning är en NoDig-lösning som är snabb, arbetsbesparande och passar i bostadsområden eftersom man bara behöver gräva gropar vid serviser
och vid matar- och mottagargrop. Den nya ledningen svetsas ihop och då blir det inga skarvar som kan gå sönder.

Så här går det till

Från en dragmaskin kopplas en serie stänger fram till bortre änden av det rör som ska spräckas. I andra änden ansluts det nya röret och längst fram på den nya ledningen placeras ett spräckhuvud. Utrustningen dras sedan
till­baka genom röret med stor kraft. Spräckaren klyver det gamla röret och drar successivt in det nya röret i hålrummet som uppstår. Arbetsättet är tyst och fritt från vibra­tioner vilket gör att tredje man störs mindre än
vid vanligt ledningsarbete.

Arbetet startar 12 oktober och beräknas pågå till mitten av november 2020.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet på Vetegatan. Bommen mellan
Vete- och Havregatan öppnas tillfälligt upp för att leda om trafiken. Vi ber dig att vara aktsam och prata gärna med dina barn om att de ska vara extra försiktiga i närheten av arbetsområdet.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Mikael Cederholm

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se