Gästrike Vatten

Underhåll av Skutskärs vattentorn

Vattentornet i Skutskär har under hösten 2019 genomgått ett större underhåll.

Vi har lagat ytskiktet där det behövdes och tornet har fått ny vit färg. I samband med det kontrollerade vi också rörgalleriet inuti tornet. Rörgalleriet är de rör som fyller tornet med vatten. Vi kontrollerade att rören var fria från rost och att kvalitén fortfarande håller. Renoveringen av vattentornet ingår i vårt löpande underhållsarbete och påverkade inte leveransen av dricksvatten i Skutskär. Arbetet pågick under hösten 2019.

Fakta om vattentornet i Skutskär

  • Det är 227 trappsteg hela vägen upp i tornet.
  • Vattentornet är nästan 41 meter högt.
  • I Älvkarleby kommun finns ett vattentorn, en så kallas högreservoar. I vattentornet lagras vatten så att hela Älvkarleby kommun har vatten dygnet runt. Det hjälper också till att utjämna trycket i vattenledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.
Skutskärs vattentorn mot grå himmel och gröna trädkronor.

Vattentornet i Skutskär

Varselklädd man renoverar vattenledning i grop.

Byte av vattenledning till vattentornet.