Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse vid Sandvägen

Gästrike vatten förnyar vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby, arbetet startar i juni och pågår till slutet av december.

Varför gör vi det här?

Gästrike Vatten utför ett arbete med att förnya vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby. Vi förnyar även spill- och vattenserviserna för fastigheterna i området.

28 februari, 2023

Under vecka 10 kommer arbetet ta ett uppehåll i väntan på mildare temperaturer. Vi planerar att återuppta arbetet igen efter påsk om vädret tillåter.

2 januari, 2023

Under vecka 2-5 planeras det för att schakta för nya serviser till fastigheterna på Sandvägen 63 och 65.

21 december, 2022

Just nu återställer vi öppna schakter inför jul. Fastigheterna på Sandvägen 33, 35, 40, 42 och 44 kommer att anslutas till den nya vattenledningen efter julhelgen.

Återstående arbete kommer upptas under våren 2023 när det är mildare temperaturer.

Entreprenaden beräknas starta under juni 2022 och pågår fram till slutet av december. Arbetet utförs måndag till torsdag mellan 06.30-16.00 samt på fredagar mellan 06.30-13.15.

Förändringar i tidplan

På grund av snö och kyla kommer kompletterande återställningsarbeten ske under våren 2023.

I samband med arbetet kommer det bli tillfälliga vattenavstängningar. Information om när det sker för respektive fastighet meddelas via post.

Det blir begränsad framkomlighet i området. Vi spärrar av för din och entreprenörens säkerhet. Tillfälliga skyltar kommer att finnas på plats, vi ber dig att följa dessa och att vara extra försiktig i arbetsområdet.

Prata gärna med dina barn om att maskinerna når långt med sina skopor och att det kan vara farligt att gå nära.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Bengt Falk

Projektering: Markax

Kommunikation: Elin Björkman och Sandra Boman Frank

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen