Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse vid Sandvägen

Gästrike vatten förnyar vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby, arbetet startar i juni och pågår till slutet av december.

Varför gör vi det här?

I år utför Gästrike Vatten ett arbete med att förnya vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby. Vi förnyar även spill- och vattenserviserna för fastigheterna i området.

Entreprenaden beräknas starta under juni och pågår fram till slutet av december då återställningsarbete sker.

Arbetet utförs måndag till torsdag mellan 06.30-16.00 samt på fredagar mellan 06.30-13.15.

I samband med arbetet kommer det bli tillfälliga vattenavstängningar. Information om när det sker för respektive fastighet meddelas via post.

Det blir begränsad framkomlighet i området. Vi spärrar av för din och entreprenörens säkerhet. Tillfälliga skyltar kommer att finnas på plats, vi ber dig att följa dessa och att vara extra försiktig i arbetsområdet.

Prata gärna med dina barn om att maskinerna når långt med sina skopor och att det kan vara farligt att gå nära.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Bengt Falk

Projektering: Markax

Kommunikation: Elin Björkman och Sandra Boman Frank

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen