Gästrike Vatten

VA-arbete i Långsand

Gästrike Vatten renoverar spilledningen som är gammal. Arbetet är ett planerat underhållsarbete som utförs i förebyggande syfte.

karta över berörda i Långsand

Vad händer just nu?

December, 2021

Gästrike Vatten renoverar spilledningen på bland annat Lotsvägen, Olsbacken och Gamla Byvägen i Långsand.
Arbetet startar 6 december och pågår till årets slut.

Ledningarna är gamla och behöver renoveras. Nya ledningar minskar risk för stopp och läckor och de håller i minst hundra år.

Arbetet startar i början av december 2021 och pågår till slutet av 2021.

Gästrike Vatten har valt att använda en metod som kallas infodring. Infodring eller strumpning är en NoDig-lösning som är snabb, arbetsbesparande och passar i bostadsområden eftersom man inte behöver gräva så mycket. Det behövs bara gropar vid serviser och vid matar- och mottagargrop.

Så här går det till
En glasfiberväv förs in i befintlig ledning och härdas med UV-ljus. Ledningen kan tas i bruk direkt efter härdning. Arbetsättet är tyst och effektivt, vilket gör att tredje man störs mindre än vid vanligt ledningsarbete.

 

Om vattnet måste stängas av

Gästrike Vatten kan behöva stänga av vattnet i samband med VA-arbetet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Begränsad framkomlighet

Det blir begränsad framkomlighet när ett flertal större gropar grävs för att komma åt att infodra spilledningen.

Vi ber dig att vara extra försiktig i närheten av arbetsområdet. Prata gärna med dina barn också. Tack för ditt tålamod.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Peter Westlund

Kommunikation: Jessica Helzenius

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Till toppen