Gästrike Vatten

Renovering av pumpstation i Skutskär

I november påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera pumpstationen på Kolarvägen i Skutskär. Detta gör vi för att öka driftsäkerheten och minska risken för framtida störningar.

Pumpstation på Kolarvägen i Skutskär

Varför gör vi det här?

En avloppspumpstation håller länge men förr eller senare behöver den bytas ut eller uppgraderas till dagens krav. Pumpstationen på Kolarvägen är av äldre standard och kommer därför att totalrenoveras för att den ska hålla i många år till.

Entreprenaden startar i november och pågår fram till slutet av december. Arbetet utförs måndag till fredag mellan 07.00-19.00.


När?

Det här arbetar vi med

Vecka 48

Etablering av arbetsplats

Vecka 49

Installationer och elarbeten i pumphuset

Vecka 50

Slutbesiktning och återställning av mark

Återställning av eventuella grönytor sker till våren när tjälen släppt ur marken.

Arbetet innebär att tanken under huset renoveras och ny maskinell utrustning installeras. När renoveringen är färdig kommer ett nytt pumphus att lyftas på plats.

Det blir ökad tung trafik till och från pumpstationen. Det går att promenera som vanligt, men vi ber dig att vara extra försiktig i arbetsområdet.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Lisa Thilas

Kommunikation: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen