Gästrike Vatten

Kartläggning av ledningsnätet med hjälp av ljud

Med ljudscanning så har vi kartläggt hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten 2019.

ljudscanning i brunn

Vi sätter en sändare i en brunn i ena ändan av en ledning och en mottagare i den andra ändan, sen skickas signaler emellan. Så med hjälp av dessa ljudvågor kan vi avgöra hur statusen är på ledningen. Vi får också veta om det finns något hinder eller stopp i vägen, till exempel rötter eller svackor, säger Andreas Hillberg, enhetschef ledningsnät på Gästrike Vatten. Vi gör denna kartläggning för att få en bättre bild av hur ledningsnätet ser ut och om vi hittar något hinder så åtgärdar vi det.

Vi har tidigare gjort denna kartläggning i Ockelbo och Hofors kommuner. Under hösten 2019 gjorde vi det även i Älvkarleby kommun. Kontrollerna utförde vi i princip i varenda avloppsbrunn och i vissa fall innebar vårt arbete att vi var tvugna att gå in på en fastighet eftersom vi ibland kan ha brunnar eller ledningar som ligger där. Vi hoppas att du som fastighetsägare hade förståelse för det.