Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Flygbild över nya bostadsområdet Liljebacken

Nytt bostadsområde: Liljebacken

32 villatomter med kommunalt VA nära skog och hav. Utbyggnaden beräknas bli klar under 2020.

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

gatuskylt Smålandsvägen

VA-arbete på Smålandsgatan i Älvkarleby

Infodring av spilledning på Smålandsgatan oktober - november 2020

Planerade arbeten 2021

  • Vi anlägger en avloppspumpstation på Kolningen

Färdigställda arbeten 2019 och 2020

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts i Älvkarleby kommun under 2019 och 2020.

  • Smålandsgatan, Älvkarleby: renovering av VA-ledningar
  • Vetegatan och Havregatan, Skutskär: renovering av VA-ledningar
  • Sandvägen, Älvkarleby: renoverat spilledning och bytt två brunnar
  • Dalälven, Älvkarleby: Inspekterat sjöledningar i förebyggande syfte
  • Ekgatan, Skutskär: lagt 170 meter ny spilledning
  • Färjevägen, Skutskär: Åtgärdat svackor på spilledning (ny ledning)
  • Västanbäck Ringgärdet, Älvkarleby: Infodring av spill- och vattenledning samt byte av brunnar.

Relaterat innehåll