Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

dalälven från hängbron

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet. En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

grävmaskin

VA-arbete: Tegelbruket i Älvkarleby

Gästrike Vatten flyttar VA-ledningar och förbereder för nybyggnationer i Tegelbruket. Arbetet startar i början av 2022.

Ledningsnätsförnyelse Sandvägen

Gästrike vatten förnyar vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby. Arbetet startar i juni 2022.

Avloppspumpstation Kolarvägen Skutskär

Renovering av pumpstation i Skutskär

I november påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att renovera pumpstationen på Kolarvägen i Skutskär. Detta gör vi för att öka driftsäkerheten och minska risken för framtida störningar.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen