Gästrike Vatten

Pågående arbeten i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Flygbild Liljebacken

Nytt bostadsområde: Liljebacken

32 villatomter med kommunalt VA nära skog och hav. Utbyggnaden beräknas bli klar under 2020.

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet! En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

vattentornet i skutskär

Underhåll av Skutskärs vattentorn

Vattentornet i Skutskär har under hösten 2019 genomgått ett större underhåll.

ljudscanning

Kartläggning av ledningsnätet med hjälp av ljud

Med ljudscanning så har vi kartläggt hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten 2019.

Färdigställda arbeten 2019

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts i Älvkarleby kommun under 2019.

  • Sandvägen, Älvkarleby: renoverat spilledning och bytt två brunnar
  • Dalälven, Älvkarleby: Inspekterat sjöledningar i förebyggande syfte
  • Ekgatan, Skutskär: lagt 170 meter ny spilledning
  • Färjevägen, Skutskär: Åtgärdat svackor på spilledning (ny ledning)
  • Västanbäck Ringgärdet, Älvkarleby: Infodring av spill- och vattenledning samt byte av brunnar.

Relaterat innehåll

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats