Gästrike Vatten

Östhammar - Kvalitetsproblem

Startdatum:

Starttid:

Beräknat slutdatum:

Beräknad sluttid:

Sluttiden är ungefärlig och kan ändras.

Område/vägar som berörs:

Östhammar och Norrskedika

Problem: Kvalitetsproblem

Information:

Utredning för förbättrad vattenkvalitet i Östhammar och Norrskedika Gästrike Vatten utreder åtgärder för att kunna förbättra dricksvattenkvaliteten från Östhammars vattenverk. Huvudsyftet är att minska den färg som vi har sett i dricksvattnet. Vi undersöker även vad som har orsakat den förändrade färgen och just nu pågår sammanställning för att kartlägga grundorsak. För att hitta flera eventuella förbättringar gör vi samtidigt en översyn av de olika processtegen i vattenverket. Vi beräknar att detta kan vara åtgärdat under år 2020. Dricksvattnet är ofarligt att dricka. Vi tar kontinuerligt prover på dricksvattnet för att säkerställa kvaliteten, skulle det ske någon förändring så talar vi om det.

När vattnet är avstängt

Använd inte disk- eller tvättmaskiner under avstängningen. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen.
Tack för ditt tålamod!

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gästrike Vattens kundservice på 020- 37 93 00, (9-12, 13-15) eller info@gastrikevatten.se.