Gästrike Vatten

Gävle - Hagaström/Lexe - vatten

Startdatum:

Starttid:

Beräknat slutdatum:

Beräknad sluttid:

Sluttiden är ungefärlig och kan ändras.

Område/vägar som berörs:

Lexe och Hagaström

Problem: Vatten – övrigt

Information:

För att bättre fördela vattnet mellan Sätra vattenverk och Valbo vattenverk har Gävle Vatten gjort åtgärd på ledningsnätet och förändringar i avgränsningar mellan dessa två områden. Det innebär att en större del av Hagaströmsområdet nu får vatten från Sätra Vattenverk (Centrala Gävle) istället för som tidigare från Valbo Vattenverk. Båda vattenverken hämtar vatten från samma grundvattenmagasin så det är ingen skillnad på vattenkvalitén.

I samband med dessa åtgärder kan du uppleva vissa förändringar i lukt och smak på vattnet, vilket är helt normalt och inte farligt. Smakförändringar kan uppstå när vattnet byter riktning i dricksvattennätet. Det är helt ofarligt och kan oftast åtgärdas genom att man spolar ur sin ledning ordentligt. Öppna dina kranar och låt kallt vatten spola några minuter.

Det kan ta upp till några veckor innan dricksvattennätet har stabiliserat sig efter en sån här åtgärd. Vi hoppas att du kan ha tålamod med att vissa mindre smakförändringar kan hänga kvar under tiden. Om du upplever stora problem som inte avtar vid spolning ska du kontakta oss på Gästrike Vatten.

Mer information om dricksvattenkvalitet i Gävle och Valbo finns här

När vattnet är avstängt

Använd inte disk- eller tvättmaskiner under avstängningen. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen.
Tack för ditt tålamod!

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gästrike Vattens kundservice på 020- 37 93 00, (9-12, 13-15) eller info@gastrikevatten.se.