Gästrike Vatten

Säkert dricksvatten

Barn i randig tröja fyller kärl vid vattenkran.

Många sätt att skydda en vattentäkt

Vi kan skydda en vattentäkt gneom att inrätta ett vattenskyddsområde, men det är bara ett sätt. Skydd kan behövas på olika sätt/plan. Vi har bland annat ett nära samarbete med räddningstjänsten så att vi kan vi agera snabbt om något händer, och genom en bra kontakt med kommuner så får vi koll på bland annat närliggande enskilda avlopp.

Gävle-Valboåsen ett riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutade 2016 att Gävle-Valboåsens anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjningen. Åsen har stor kapacitet och vattnet är av god kvalitet. Beslutet gör att dricksvattenförsörjningen i Gävle får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner.

Gävle-Valboåsen vattenförsörjning är en av de 28 anläggningar som HaV har beslutat är av riksintresse för vattenförsörjning. Det rör sig om områden med anläggningar i hela Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner människor med dricksvatten.

Gävle är det enda utpekade riksintresset i länet. I riksintresset ingår Sätra vattenverk och Valbo vattenverk med tillhörande brunnar, induceringsområden, infiltrationsanläggningar, råvattenledningar och infrastruktur.

 

Svart vattenpost med vattendroppe mot grön bakgrund.

Vi låser vattenposter för att säkra vattenkvalitén

För att säkra ditt vatten så låser vi nu alla vattenposter i gatan. Det gör vi för att säkra upp vattenkvalitén och minimera risken att det inte kommer in föroreningar i ledningarna. Vi har börjat att låsa de vattenposter där det inte går att ta ut större mängder vatten eller har lågt vattentryck.

Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet om det finns små sprickor i ledningarna.

Spolar du skridskois till barnen?
Vi ökar säkerheten för ditt vatten genom att låsa alla vattenposter. Det innebär också att du inte längre kan ta vatten ur en vattenpost i gatan. Om du spolar skridskois till barnen nu under vintern ska du höra av dig till kommunen eller till oss så försöker vi lösa det.

Tillsammans med Räddningstjänsten
Förr i tiden räknade alla med att dricksvattnet i vattenposter skulle räcka om räddningstjänsten behövde släcka en brand. Idag vet branschen mer om vattenflöden och risker för dricksvattnet när man plötsligt tar ut stora mängder vatten. Gästrike Vatten arbetar tillsammans med Räddningstjänsten för att kartlägga och skapa säkrare tillgång till vatten så att det ska finnas tillräckligt med släckvatten när det plötsligt behövs. Räddningstjänsten har naturligtvis rätt att öppna en vattenpost vid behov.

Fakta vattenposter
En vattenpost är ofta ett fyrkantigt brunnslock i gatan där det finns ett vattenuttag där man kan koppla på en grov slang. Brunnslocket och vattenuttaget öppnar man med speciella verktyg och nycklar.
Vi räknar med att låsa alla vattenposter under de kommande fem åren. Totalt har vi cirka 5 000 vattenposter i våra fyra kommuner.

Vattenkiosker för tillfälliga vattenuttag

Vintern 2018 fick Gävle kommun sin första vattenkiosk. Älvkarleby kommun fick sin första vattenkiosk våren 2019 och under 2020 fick Hofors sin första.
Vattenkiosker är små hus med en tankstation som underlättar för till exempel spolbilar att hämta vatten. På varje vattenkiosk sitter en vanlig kran där invånare kan hämta vatten i en dunk.


Till toppen