Gästrike Vatten

Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns

Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten. Dricksvatten uppskattas bidra till en tiondel av det av det totala intaget av högfluorerade ämnen.

fisk simmar i vatten

Gästrike Vatten ansvarar för kontroll av det kommunala dricksvattnet och har ett program för egenkontroll. I alla våra kommuner tas prover på högfluorerade ämnen regelbundet.

- Vi tar löpande prover på vattnet för att följa dessa ämnen. Vi ligger under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns i våra vattenverk men vi planerar dock för åtgärder i våra vattenverk, säger Julia Tiren Ström, processingenjör dricksvatten Gästrike Vatten.

Att det finns högfluorerade ämnen i vattnet är ett konkret exempel på att dagens levnadssätt och konsumtion påverkar naturen. Och där det finns människor finns även kemikalier i naturen.

Fakta

Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena tillhör de som är mest svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat. Idag hittar man ämnena på platser där man inte borde vänta sig det, till exempel där det inte finns mänsklig aktivitet. Nivåerna av ämnena ökar hos djur, även i polarområdena. De hittas också i blodet hos människor.

Det är troligt att du utsätts för dessa ämnen via till exempel damm och när du använder produkter som innehåller högfluorerade ämnen. Högfluorerade ämnen används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för högfluorerade ämnen. Fler exempel är allväderskläder, tält, skor, heltäckningsmattor, stoppade möbler och markiser. De används även i bland annat golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar.

Kommande ändring av åtgärdsgräns

Idag rekommenderar Livsmedelsverket att kommuner som har halter av PFAS-ämnen som överskrider 90 nanogram per liter vatten ska sänka dem så mycket som möjligt.

Samtliga prover som Gästrike Vatten har tagit i våra vattentäkter ligger under den nuvarande åtgärdsgränsen. Vi arbetar dock aktivt med att hitta den mest lämpliga tekniken för att reducera halterna av PFAS-ämnen i vattnet.

Under 2020 kommer vi att påbörja en förstudie där vi bland annat kommer att utföra pilotförsök för att jämföra olika tekniker och att hitta den som är mest lämpad för vårt vatten utifrån reningseffekt, kostnad och robusthet. Idag finns det inte en reningsteknik som lämpar sig för alla vatten, därför behöver vi göra flera tester för att se vilken rening som fungerar för vårt vatten. De tekniker som finns och har visat sig fungera är bland annat aktivt kol, membranfiltrering och jonbytare.

Den 24 februari 2020 presenterade den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, ett förslag om en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig varje vecka hela livet utan risk för hälsan. Bedömningen gäller för fyra olika PFAS-ämnen, där de största källorna i mat är dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Efsas nya förslag till bedömning kommer nu att gå nu ut på remiss till samtliga Eus medlemsländer

Den nya bedömningen var väntad och innebär att Livsmedelsverkets gräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över. Vi har en löpande kontakt med myndigheter och bevakar alla nya uppgifter som presenteras. Vi levererar ett dricksvatten som är godkänt enligt gällande riktlinjer.

Vad kan jag göra själv?

För att inte få i dig PFAS själv kan du till exempel göra dig av med dina non-stick belagda köksredskap, som stekpannor och bakformar. Använd inte impregnerade kläder och skor, leta efter smink- och andra skönhetsprodukter utan PFAS i och använd skidvalla utan flour.

Tänk också på att inte sprida PFAS i naturen och på vattenskyddsområden.

  • Undvik produkter som innehåller PFAS
  • Använd inte självrengörande målarfärg när du målar huset
  • Använd fluorfri skidvalla

Kan jag dricka vattnet?

Ja, du kan dricka vattnet. Konsumenter behöver inte oroa sig.

Vad händer nu?

Gästrike Vatten ansvarar för kontrollen av det kommunala dricksvattnet och har ett program för egenkontroll. För att säkra vattenförsörjningen i alla våra kommuner tar vi regelbundet prover på högfluorerade ämnen. Under 2020 kommer vi att påbörja en förstudie där vi bland annat kommer att utföra pilotförsök för att jämföra olika tekniker och att hitta den som är mest lämpad för vårt vatten utifrån reningseffekt, kostnad och robusthet. Idag finns det inte en reningsteknik som lämpar sig för alla vatten, därför behöver vi göra flera tester för att se vilken rening som fungerar för vårt vatten. De tekniker som finns och har visat sig fungera är bland annat aktivt kol, membranfiltrering och jonbytare.

Är det här något nytt?

Vi omges av många kemikalier i vårt samhälle. Vi har analyserat PFAS (högfluorerande ämen) i våra vatten sedan 2014.

Var finns högfluorerade ämnen?

Högflurorerade ämnen (PFAS) har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten.

Det är troligt att du utsätts för dessa ämnen via till exempel damm och när du använder produkter som innehåller högfluorerade ämnen. Dricksvatten uppskattas bidra till en tiondel av det av det totala intaget av högfluorerade ämnen.

Idag hittar man ämnena på platser där man inte borde vänta sig det, till exempel där det inte finns mänsklig aktivitet. Nivåerna av ämnena ökar hos djur, även i polarområdena. De hittas också i blodet hos människor.

Hur kan det finnas högfluorerade ämnen i vattnet?

Högflourerade ämnen (PFAS) har många användningsområden i vårt samhälle. Ämnet behöver inte ha spridits på vattentäkten. Det finns många källor som det kan komma ifrån, oklart om det finns speciella punktkällor som sprider mer.

Vad används högfluorerade ämnen till?

Högfluorerade ämnen (PFAS) används för att skapa släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för högfluorerade ämnen. Fler exempel är allväderskläder, tält, skor, heltäckningsmattor, stoppade möbler och markiser. De används även i bland annat golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, teflon, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar.

Vad är PFOA?

PFOA är ett av de närmare 4000 PFAS-ämnen (högfluorerande ämnen) som finns idag. PFOA används bland annat som hjälpkemikalie vid tillverkningen av polymeren polytetrafluoretylen (PTFE), tillverkning som historiskt varit en källa till stora utsläpp till miljön. PFOA kan även vara en nedbrytningsprodukt från högfluorerade polymerer som används till ex impregnering av textilier. PFOA (perfluoroktansyra) bryts inte ned i naturen. Det misstänks påverka bl.a. kolesterolhalten i blodet samt påverka antikroppssvaret negativt efter vaccination hos barn. Läs mer om PFOA hos Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats och Naturskyddsföreingen.länk till annan webbplats

Är det farligt för hälsan?

Högfluorerade ämnen (PFAS) ger inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att utsättas för höga halter från olika källor under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

Försvinner högfluorerade ämnen om jag kokar vattnet?

Nej.

Kan jag se högfluorerade ämnen i vatten?

Nej.

Vilka gränsvärden finns det för ämnet?

Livsmedelsverket har satt en åtgärdsgräns på 90 nanogram/liter då vattenproducenten bör vidta åtgärder för att sänka halterna. Samtliga prover som Gästrike Vatten har tagit ligger under åtgärdsgränsen.

Vad kan jag göra för att minimera högfluorerade ämnen i min vardag?

Till exempel kan du göra dig av med dina non-stick belagda köksredskap, som stekpannor och bakformar. Använd inte impregnerade kläder och skor, leta efter smink- och andra skönhetsprodukter utan PFAS i och använd skidvalla utan flour.

droppar på kvist

Undersökning av miljögifter

Åren 2016–2017 genomförde Sveriges geologiska undersökning (SGU) på uppdrag av Naturvårdsverket en screening av miljögifter i grundvatten, med fokus på urbana miljöer. Resultaten redovisas i en rapport; "Miljögifter i urbant grundvatten".

Del av sammanfattningen av SGU:s rapport:

Det är tydligt att grundvattnet i urbana områden är påverkat av mänsklig aktivitet. Det vore därför värdefullt att följa upp mätningarna framöver för att ta reda på om halterna förändras över tid, samt att mäta på fler platser för att erhålla ett mer omfattande dataunderlag för en säkrare bedömning.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats